Ronar
Infolinka: 0910 907 040
Váš azbest
náš problém

Kontakt

RONAR s.r.o. Kmeťova 24
040 01 Košice
Slovakia

Tel./Fax: 055 622 02 99
Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Spoločnosť RONAR s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:14881/V

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2623064261/1100
IBAN: SK1411000000002623064261 
SWIFT: TATRSKBX 
IČO: 36 579 254

DIČ: 2021824849

IČ DPH: SK2021824849

RONAR s.r.o.
Kmeťova 24
040 01 Košice
Slovakia
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Kontakt
Fotogaléria

   

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.