Odstránenie eternitu zo striech

 
Aj napriek zákazu používania nájdeme eternit na mnohých stavbách. V minulosti sa používal hlavne ako strešná krytina, ale vyskytuje sa napríklad aj na fasádach a plotoch.
Pokiaľ nie je narušená jeho štruktúra, samotný eternit nie je zlý sluha. Problém však nastane, ak začne zvetrávať, alebo sa mechanicky poškodí.
Vtedy sa začnú uvoľňovať mikroskopické azbestové vlákna, ktoré sú silne zdraviu škodlivé. Existujú technologické postupy, ktoré dokážu eternit načas stabilizovať (asfaltový náter), avšak jedná sa len o dočasné a provizórne riešenie. 
 
Ak usúdite, že je najvyšší čas na výmenu strechy za zdravšiu variantu, v žiadnom prípade neodporúčame odstraňovať eternitovú krytinu svojpomocne. Je to nielen nebezpečné, ale aj zakázané. 
Kontaktujte firmu s oprávnením na odstránenie eternitu. Firma dodrží všetky zákonné náležitosti, ale a zabezpečí odstránenie eternitu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov. Pri výbere firmy zohľadňujte jej odbornosť, referencie a garancie, ktoré Vám dá. Vďaka jej skúsenostiam a technickému vybaveniu sa tak zbavíte environmentálnej záťaže bezpečne, rýchlo a profesionálne. 
Ak Vás zaujíma cena za odstránenie eternitu z Vašej stavby, kontaktujte nás. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.
 

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.