Je potrebné merať prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu?

Ak sa domnievate, že sa vo Vašom dome poškodili materiály, ktoré by mohli obsahovať azbest, je potrebné čím skôr prijať preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli riziku expozície azbestom.

Azbest je pre ľudské zdravie nebezpečný až v momente poškodenia. Vtedy sa do ovzdušia uvoľnia mikroskopické vlákna, ktoré sa po vdýchnutí dostanú do pľúc a začnú ich dráždiť, čo môže mať za následok vznik karcinómu.

Ak dôjde k narušeniu azbestu v budove ktorá sa renovuje, je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa azbestové vlákna nenachádzali v ovzduší pred začatím ďalších prác. Určite je vhodné kontaktovať špecializovanú firmu, ktorá dokáže prítomnosť azbestu v ovzduší zmerať, prípadne navrhnúť plán na likvidáciu azbestu.

Ako prebieha testovanie prítomnosti azbestu v ovzduší?

Testy by mali vykonávať iba skúsení odborníci. Zahŕňajú nasávanie konkrétneho množstva vzduchu cez filter počas meraného časového obdobia. Častice vo vzduchu sa zachytia vo filtry, ktorý sa následne odošle do laboratória na analýzu.

Mám povinnosť riešiť narušenie materiálov obsahujúcich azbest?

Ak došlo k narušeniu materiálov obsahujúcich azbest v objekte, alebo priestoroch ktoré vlastníte, máte zákonnú povinnosť postarať sa o bezpečnosť ľudí pracujúcich v týchto priestoroch. V niektorých prípadoch postačí, ak sa urobí test na prítomnosť azbestu vo vzduchu, v iných je vhodnejšie urobiť prieskum na prítomnosť azbestu v konkrétnych materiáloch.

Testovanie

Testovanie uskutočňuje certifikovaná firma. Vďaka spolupráci so špecializovaným laboratóriom dokáže identifikovať prítomnosť azbestu v ovzduší a nájsť zdroj kontaminácie.

Likvidácia azbestu je ďalším krokom, ktorý vo výsledku zabezpečí zdravé a bezpečné prostredie pre Vás a Vašich kolegov.

Ak máte podozrenie, že sa vo Vašich priestoroch nachádza azbest, určite nás kontaktujte. Radi Vám pomôžeme nielen s identifikáciou, ale aj s likvidáciou azbestu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.