Ako sa to nerobí!?

Likvidácia azbestu je proces, ktorý si vyžaduje odborný a hlavne zodpovedný prístup zo strany zhotoviteľa. Prečo zodpovedný? Dennodenne sa stretávame so situáciami kedy nás telefonicky kontaktujú ľudia z rôznych kútov Slovenska s veľmi podobným tipom otázok.

„Zložil som azbest zo strechy, čo mám robiť ?“,
„Vykupujete azbest?“, „Mám len 3 vrecia azbestu, môžem Vám ich doviesť?,
„Potrebujem iba papier, ja sa o azbest postarám“,
„Volal som do firmy, ktorá mi povedala že si mám sám zložiť AZC strechu a oni po odpad prídu. A nakoniec nedvíhajú telefón. Čo mám robiť?“,
„4 mesiace mám na dvore zložený azbest, zaplatil som firme za komplet servis a teraz nedvíhajú telefón“,
„Mal som dohodnutú firmu a neprišli, že majú veľa iných zákaziek.“.

Práve takéto situácie sú dôkazom toho ako sa to NEROBÍ. Vo väčšine prípadov si zákazník nepreverí ako postupovať pri likvidácii azbestu zo striech rodinných domov a začne s demontážou na vlastné riziko alebo si objedná neserióznu firmu, ktorá po AZC krytinu nepríde.

V takýchto prípadoch vám už bohužiaľ pomôcť nedokážeme. Dôvod? Naša spoločnosť vlastní oprávnenie na demontáž AZC zo stavieb a jeho likvidáciu podľa presne stanoveného postupu, nedisponuje však oprávnením na vykúp alebo akýkoľvek zber azbestu.

Čo z toho vyplýva?  Vyberte si spoľahlivú firmu na demontáž AZC materiálu a predíďte problémom.


Likvidácia azbestu podľa zákona!

Naša spoločnosť patrí medzi najstaršie firmy, demontáž AZC vykonávame už 15 rokov. Práce na demontáži vykonáva odborne vyškolený personál so zdravotnou prehliadkou pre prácu s azbestom a ďalšími školeniami. Po ukončení prác sa stabilizovaný azbest odvezie na skládku nebezpečného odpadu (NO). Prevoz materiálu sprevádza niekoľko opatrení. NO je zabalený v polyetylénových(PE) vreciach uložených v špeciálnych (Big bag) vreciach. Prevádzkovateľ skládky môže prevziať NO len od firiem, ktoré sú licencované na odbornú demontáž.  

Prečo si vybrať spoľahlivé odstránenie azbestu?

Dôležitou výhodou je u nás odborné poradenstvo ľuďom, ktorí sa nevedia orientovať v problematike nebezpečného odpadu (azbestu). Skúsme spoločne predísť vyššie uvedeným telefonátom a predíďme komplikovaným situáciám včasnou a odbornou komunikáciou.

Informujte sa vopred a vyberte si zodpovednú a spoľahlivú firmu, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu. Vyhnete sa problémom a vysokým pokutám, ktoré hrozia FO do výšky 2.500 Eur a PO do výšky 120.000 Eur pri nesprávnom nakladaní s nebezpečným odpadom.
 

Naša spoločnosť je v týchto veciach zásadová a hlavne zodpovedná vo vzťahu k zákazníkom. Neváhajte a kontaktujte špecializovaných odborníkov s oprávnením na likvidáciu azbestu.

Kontaktujte nás mailom na ronar@ronar.sk alebo na telefónnom čísle 0910 90 70 40.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.