Vplyv azbestu na verejné zdravie

Význam slova azbest pochádza z gréckeho jazyka, čo znamená „neuhasiteľný“. Je to dobre známy, prirodzene sa vyskytujúci minerál, ktorý sa ľahko rozdeľuje na tenké vlákna. Je však celosvetovo známe, že používanie azbestu spôsobilo bezprecedentné ohrozenie zdravia a stále predstavuje problém čo dlhoročne vplýva na verejné zdravie obyvateľstva po celom svete.

Aj keď je používanie azbestu v Európe a USA zakázané, v mnohých krajinách je stále povolené. Hovoríme o mocnostiach ako Rusko, Čína, ale aj Brazília či Kazachstan. Azbest sa tam stále používa na izoláciu, stavbu domov a je dôležitou súčasťou obchodovania. Obzvlášť závažným aspektom je fakt, že dlhotrvajúca latencia a teda bezpríznakovosť chorôb spôsobených práve azbestom viedla k tomu, že ľudia vystavení vláknam a čiastočkám azbestu ani len netušili, že v ich pľúcach sa vyvíja „tichý zabijak“.

Choroby spôsobené azbestom môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín:

Nenádorové choroby – benígne prejavy známe ako pleurické plaky
Nádorové choroby – rakovina pľúc a mezotelióm

Našim cieľom nie je zastrašovať ľudí chorobami, ani poukazovať na krajiny. Prvotným záujmom je ozrejmenie celosvetového problému a vzdelávanie, aby sme sa vedeli vyvarovať zlému zdravotnému stavu a zamerali sa na verejné zdravie obyvateľov.

V nedávnej histórii sa podarilo zbaviť viacerých chorôb, ktoré boli devastačné pre ľudstvo. Tak prečo sa nepopasovať aj s azbestom. Stále by sa nachádzal a pretrvával v tonách odpadu a rôznych produktoch, no aspoň by sa redukovali nové oblasti, kde sa azbest aplikuje a používa. Tým, by sme zabránili opätovnému zamoreniu sveta azbestom.

Ak sa azbestom nachádza vo vašom príbytku alebo na pracovisku v akejkoľvek podobe je nevyhnutná likvidácia azbestu akreditovanou firmou, ktorá zabezpečí odborné služby a zbaví sa odpadu podľa platného nariadenia a s adekvátnym vybavením.

Predstavte si situáciu, že v určitom momente by sa podarilo úplne zakázať používanie azbestu. V celosvetovom meradle, o 50 rokov neskôr by bolo možné pozorovať znížený nárast chorôb spôsobených azbestom. Bez ďalšieho používania a starostlivého odstraňovania azbestu by sme dokázali zachrániť životy desaťtisícom ľudí.

Zvýšte kvalitu života aj vo našom okolí. Likvidáciou azbestu spolu s Ronar s.r.o sa postaráte o lepšie zajtrajšky. Nebuďme si ľahostajní a myslíme na zdravie celej verejnosti. Spolu to dokážeme!

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.