Váš azbest, náš problém

Poskytujeme komplexné riešenie azbestového nebezpečenstva

  • likvidácia azbestu
  • vypracovanie projektu na likvidáciu azbestu
  • kompletné legislatívne zastupovanie
  • stabilizácia odpadu a likvidácia
  • kontrolné merania a záverečná správa

Našu odbornosť a skúsenosti potvrdzuje aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov. (REFERENCIE)

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.

90_1.PNG          14b_1.PNG          180_1.PNG

"Azbest je tu stále s nami", upozorňuje doktor Richard Lemen, zdravotný poradca pre otázky životného prostredia a bývalý hlavný lekár zdravotníckych služieb USA. "Znížili sme síce mieru vystavenosti tomuto minerálu, a to je krok správnym smerom. No nespustili sme vzdelávaciu kampaň či osvetovú kampaň verejného zdravia, v ktorých by sme ľudí informovali, že azbest stále existuje a že treba robiť preventívne opatrenia, inak budú ľudia naďalej chorľavieť a zomierať."

Azbest je na pracovisku faktorom číslo jedna vyvolávajúcim rakovinu!


RONAR s.r.o., Kmeťova 24 , 040 01 Košice, Slovakia
Tel./Fax: +421(0)55 622 02 99, Mobil: +421(0)910 907 040, E-mail: ronar@ronar.sk

webDesign - software 2005 © www.bart.sk