Ronar
Infolinka: 0910 907 040
Váš azbest
náš problém

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva:

Viac služieb
  • Likvidácia azbestu
  • Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ
  • Odborná demontáž, stabilizácia, preprava, zneškodnenie a meranie azbestu

Jednáme narovinu, nič neskrývame

Blog
 
  • Po 10 rokoch praxe si môžeme povedať:  Váš azbest, náš problém
  • Dobré meno a dlhodobú spoluprácu si vážime viac, ako rýchly zisk a nekvalitne odvedenú prácu za nižšie ceny

Výškové práce

Spoločnosť Ronar poskytuje služby výškových prác s horolezeckou technikou

Sme na celom Slovensku

Aj keď naša spoločnosť sídli v Košiaciach, dokážeme našimi službami pokryť celé Slovensko.

KONTAKTUJTE NÁS

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Kontakt
Fotogaléria

   

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.