Nezáväzná cenová ponuka

For preparing price offer for you - removal asbestos proof, write us with concrete identifications:

  • Približná výmera
  •  
  • (m2)
  • Typ azbestu (vlnovka / šablóna)
  • Lokalita
  • Identifikácia stavby (rodinný dom, bytový dom, ...)
  • Predpokladaný termín realizácie

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

   

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.