Ronar
Infolinka: 0910 907 040
Váš azbest
náš problém

Referencie

Objekt a miesto realizácie

Rok 2015

SLOVALCO a.s. - demontáž AZC dosiek v kábl. kanáloch
UVLaF v Košiciach - demontáž AZC opláštenia
VSD Moldava nad Bodvou - demontáž AZC priečok
EZ Elektrosystémy - demontáž AZC dosiek v kabl. kanále USSKE
SE, a.s. - demontáž AZC dosiek MVE Ružín
Rodinný dom, Kavečany - demontáž AZC krytiny
UPJŠ Košice - demontáž bolet. panela
SEPS a.s. - demontáž AZC dosiek v kabl. kanáloch ES Sučany
EZ Elektrosystémy - demontáž AZC dosiek v kabl. kanály T01 - T10,20
Rodinný dom, Bidovce - demontáž AZC strešnej krytiny
USSKE - demontáž AZC dosiek v kk 55
Darton s.r.o. - demontáž AZC strešnej krytiny na Komárňanskej pevnosti
SIEMENS s.r.o. - demontáž AZC dosiek v kk USSKE
PEFAR, s.r.o. - demontáž AZC strešnej krytiny v Komárne
KIP STAV, s.r.o. - demontáž AZC priečky KÚ Košice
CLN SLOVAKIA, s.r.o. - demontáž AZC priečky vo výrobnej hale mostárne, USSKE
Rodinný dom, Narcisova 22, Košice - demontáž AZC strešnej krytiny
 

Rok 2014

Nelegálna skládka v obci Brzotín - zneškodnenie AZC odpadu
UVLaF v Košiciach - demontáž AZC podložiek
USS KE, káblový kanál T60 - demontáž AZC dosiek 
Rodinný dom, Ul. Štúrova, Krompachy - demontáž AZC krytiny
OC Domino, Námestie Slobody, Sabinov - demontáž AZC opláštenia
ČOV, Spišská Nová Ves - demontáž AZC opláštenia
Chladiaca veža, SWS Slovnaft Vojany - odstránenie AZC opláštenia a dosiek
Závod Vápenka, Carmeuse Slovakia, USSKE - demontáž AZC podhľadov
JAVYS, Jaslovské Bohunice - demontáž dieselgenerátorov AZC dosiek
PPC Čab, výrobna hala - demontáž AZC priečky
Družstvo Olšanka, Košické Olšany - demontáž AZC krytiny
USS KE, káblový kanál T02 - demontáž AZC dosiek
Rodinný dom, Ul. Magdalénska, Košice - demontáž AZC krytiny
Bytový dom, Ul. Štúrova, Košice - demontáž AZC krytiny
Budova LESY SR, Lučenec - demontáž AZC krytiny
Rodinný dom, Ul. Široká, Sečovce - demontáž AZC krytiny
VSD, ES Kežmarok - demontáž AZC podhľadov
 

Rok 2013

Allianz Slovenská poisťovňa, Prievidza - AZC priečky
JAVYS Jaslovské Bohunice - demontáž boletického panela
Národná diaľničná spoločnosť - demontáž AZC dosiek, Prešov
VSE - ES Nové Štrbské Pleso, ES Ťahanovce, ES Lipany, ES KE - Ortváňová - demontáž AZC mat.
Holcim Slovensko - rekonštrukcia opláštenia cementového sila
USS KE - tepláreň DZ Energetika - demontáž AZC rúry
Poľnohospodárske družstvo Borša - demontáž AZC krytiny
Bytový dom,  Ul. Pétofiho, Komárno - demontáž AZC krytiny
Carmeuse Slovakie, Lom Včeláre - demontáž AZC dosiek
Hotel Praha, ČR - demontáž AZC mat. 
 

Rok 2012

Rodinný dom Košice Barca, Ul. Borodáčová - demontáž AZC krytiny
Pneu servis CONTI - CAR,Ul. Ukrajinská, Košice- demontáž AZC krytiny
Múzeum obec Iža, Komárno - demontáž AZC krytiny
Materská škôlka, Ul. Ružová, Smižany - demontáž AZC podhľadov
Bytový dom, Ul. Malinovského, Brezno - demontáž AZC potrubia
Bytový dom, Ul. Mäsiarska, Košice - demontáž AZC krytiny
Dopravníkový pás, VSH Turňa nad Bodvou - demontáž AZC opláštenia
Trafostanica, Malá Ida - demontáž AZC krytiny
Bytový dom, Pasteurova, Košice  - demontáž AZC krytiny
Trafostanica, ŽSNP, Žiar nad Hronom - demontáž AZC podhľadov
Rekreačné chatky v obci Kaluža, Michalovce - demontáž AZC priečok
Kongresové centrum, Ul. Štúrova, Košice - demontáž AZC opláštenia
Pošta, Ul. Masarykova, Prešov - demontáž AZC krytiny
 

Rok 2011

Trafostanica, Fiľakovo
Vodná elektráreň Čierny Váh, Liptovský Hrádok
Elektrická stanica, Spišská Nová Ves
Vodná elektráreň Tvrdošín, Oravské Nábrežie
Vodná elektráreň Orava, Trstená
Vodná elektráreň Ladce, Beluša
Elektrická stanica, Rimavská Sobota
Trafostanica, Banská Bystrica
Atómová elektráreň, Mochovce
Trafostanica, Prievidza
Vodná elektráreň Nosice, Nimnica
Rodinný dom, Údolná ul., Bratislava
Tower Automotive, Malacky
Čistička odpadových vôd, Stará Ľubovňa
DZ energetika USS, Košice
Elektrická stanica, Mlynská, Vranov nad Topľou
Elektrická stanica, Továrenská, Poprad
Rodinný dom, Perín
Kotolňa, Moldava nad Bodvou
Trafostanica, Žilina
Staničná budova, Trnava
Trafostanica, Kremnica
Trafostanica, Turčianske Teplice
Trafostanica, Rimavská Sobota
Trafostanica, Považská Bystrica
Rodinný dom, Košická Polianka
AZCstúpačky, Laborecká ul., Humenné
Trafostanica, Liptovský Mikuláš
AZCstúpačky, Baltská ul., Bratislava
Objekt v Prašiciach, Topoľčany
Poliklinika Chrenová, Nitra
AZC stúpačky,Októbrová ul., Prešov
AZC stúpačky, Jilemnického ul., Košice
AZC stúpačky, Mukačevská ul., Prešov
AZC stúpačky, 8.Mája ul., Svidník
 

Rok 2010

Chladiaca veža, Vojany
Budova hasičskej stanice, Rimavská Sobota
Objekt multifunkčnej budovy, Košice
Budova v areáli spoločnosti KODEX PLUS a.s., Košice
AZC stúpačky, Ul. Ladislava Saru, Brezno
SOŠ Drevárska, Spišská Nová Ves
AZC stúpačky, Dukla ulica, Prakovce
Budova Slovenskej akadémie vied, Watsonová ul., Košice
Budova Gymnázia, Veľký Krtíš
Trafostanica Bánoš, Banská Bystrica
Trafostanica Ulica SNP a Ul. Hurbanova, Čadca
Trafostanica Detva
Trafostanica Lučenec, Ul. T. G. Masaryka
Trafostanica Nová Dubnica, Ul. Okružná
Trafostanica Prievidza, Ul. Hviezdoslavova
Trafostanica Púchov, Ul. F. Urbánka
Trafostanica Rimavská Sobota, Ul. Samuela Kollára
Trafostanica stanica Lisková, Ul. Papiernicka
Trafostanica v Žarnovici, Ul. F. Kráľa
Trafostanica Žilina - Tepláreň, Ul. Dubová
Hotel Bratislava, obec Stará Lesná
AZC stúpačky, Ul. Uralská, Košice
Robotnícka ubytovňa, Jasenie
Stavba, Trhovište
Rodinný dom, Kavečany
Stará škola, Bukovec
Základná škola, Zemné
Stavba Skleníky - Záhrady, Bernátovce
AZC stúpačky, Ul. 26. Novembra, Humenné
Tower Automotive - Zvarovňa, Malacky
AZC stúpačky, Ul. Matice Slovenskej, Prešov
AZC stúpačky, Ul. Dr. Goldbergera, Svidník
Chladiace veže - Teplárne, Považská Bystrica
Kotolňa EVO, Vojany
 

Rok 2009

   
SSE Považská Bystrica - odstránenie AZC mat.
ŽSR Poprad - odstránenie AZC mat.
Vihorlatská knižnica, Humenné - odstránenie AZC mat.
Rodinný dom, Myslava - odstránenie AZC strechy
Byt. dom, Trnava - odstránenie AZC potrubia
Byt. dom Brezno - odstránenie AZC potrubia
Byt. dom, D. Feju, Košice - odstránenie AZC potrubia
Bytové domy, Prešov - odstránenie AZC potrubia
Obchodný dom FERRO, Komárno - odstránenie AZC strechy
USS KE, Divízny závod Zušľachťovanie - odstránenie AZC priečok
HRHOV DN 700, Čaňa - odstránenie AZC. strecha
Bytové domy, Vranov nad Topľou - odstránenie AZC potrubia
Vodná elekt. Kostolná, Chodcholná, Velčice - odstránenie AZC dosák
Vodná elekt. Dubnica nad Váhom - odstránenie AZC dosák
Vodná elekt. Hričov - odstránenie AZC dosák
Vodná elekt. Trenčín - odstránenie AZC dosák
Areál býv. štát. majetkov Prešov - odstránenie AZC podhľadov
 

Rok 2008

Inšpektorát práce, Košice
SAV, Watsonova ul., Košice
Hurbanovo, ŠZŠ
Univerzita VLaF v Košiciach
Objekty ŠS, Ul. Kukučínova, Sabinov
Železničná stanica, Tatranská Lomnica
"Žltá budova" Ul. M.R.Štefánika, trebišov
RD, Bellova ul., Košice
Objekt Jozef Lovász s.r.o., Hurbanovo - Bohatá
Objekt ITP Development, veľka Lomnica
Kostol Furča, Košice
El. stanica, Tatranská Štrba
RD, Milosrdenstva, Košice
RD, Watsonova, Košice
Správa mastskej zelene, Košice
Sklady divadla Jonáša Záborského, Prešov
Závod TOWER Automotive Malacky
Elektráreň Vojany
Telocvičňa ZŠ Továrnická, Topoľčany
U.S.Steel Košice
Bytové domy, Prešov
 

Rok 2007

Železničná stanica Prešov
Objekt bývalej Jednoty, Čečejovce
RD, Ul. Krivá ul., Košice
Bývaly mestský úrad Topoľčany
Slovak telekom a.s., Košice
Kníhkupectvo "Viera" Nitra
Rodinné domy, Čapajevova ul., Prešov
Strojársky závod TES Michalovce
RD, Báčikova Ul, Košice
Výpravno - prepravná kancelária ŽSR, Košice
U.S.Steel Košice
Byt. dom, Štefániková ul. Michalovce
Dom dôchodcov, Rožňava
Slovenská správa ciest, Poprad
EVPÚ, Nová Dubnica
RD, Lipany
Slovak Telekom
RD, Hlavná ul., Košice
Východoslovenská energetika a.s., Košice
 

Rok 2006

SPP a.s., Košice
KORD Slovakia, Bánovce nad Bebravou
Glacier Tribometal Slovakia a.s., D. Kubín
Inšpektorát práce, Košice
RD, Veterná, Košice
Consulting Control of welding, Žilina
MŠ, Moldava nad Bodvou
Obytné domy, Murgašova ul., Michalovce
SOU Strojárenská, Košice
Administratívny komplex Družba, Poprad
IZOMAT a.s., Nová Baňa
ZŠ, Komárno
Kultúrny dom, Dolné Krškany
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Poprad
Objekt bývalého archívu, Rimavská Sobota
Obytný dom, Nová ul., Kolárovo
Domov mládeže Piesok, Poprad
Xella spol.,s.r.o., Šaštín Stráže
Bytovka Lotos, Poprad
Bytový dom, Na barine, Bratislava
 
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

   

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.