Nezáväzná cenová ponuka - azbest cena likvidácie

 

Azbest - cena za likvidáciu záleží od viacerých faktorov. Najdôležitejší údaj pre výpočet ceny je výmera strešnej krytiny ako aj lokalita kde sa strecha nachádza.

V prípade dopytu  na likvidáciu azbestu z interiéru budov je nevyhnutná obhliadka.

Ak máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky - demontáž strešnej krytiny, prosíme o uvedenie potrebných informácií:

  • Približná výmera (m2)
  • Typ azbestu (vlnovka / šablóna)
  • Lokalita
  • Identifikácia stavby (rodinný dom, bytový dom,...)
  • Predpokladaný termín realizácie

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.