Demontáž azbestu - referencie

Likvidácia AZBESTU - názov objektu a špecifikácia 

Rok 2022

 
TERMOSTAV MRÁZ - likvidácia AZC mat. z Ohrievača vetra č. 12, USSKE
RD, Furčianska, Košice - demontáž AZC krytiny
Stodola Novačany - demontáź AZC krytiny
Chata Čermeľ - demontáž AZC krytiny
RD Malý Horeš - demontáź AZC krytiny
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž AZC prístreškov na CHV
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž AZC lávok v KK medzi T30 - T60
RD Poľov - demontáž AZC krytiny
RD Zlatá Idka - demontáž AZC krytiny
Obec Šemša - nelegálna skládka
EUROPLECH - ubytovňa TnB, demontáž AZC obkladu
TERMOSTAV MRÁZ - demontáž azbestu v rovnom a okružnom vetrovode VP2
RD, Hrušov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
SIEMENS s.r.o. - demontáž AZC lávok, Strojovňa, USSKE
GMT plus - COV Giraltovce, demontáž azbestovej strešnej krytiny
STENIA. - demontáž azbestovej strešnej krytiny z garáže, Košice
RD, Šebastovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Rozhanovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
REFISTAV TRADE - demontáž azbestovej strešnej krytiny RD Myslava
BARP - demontáž azbestových materiálov v budove z unimobuniek, Kpt. Nálepku, Košice
KUIŠ KOBERA - demontáž azbestovej strešnej krytiny, Textilná, Košice
Danucem Slovensko a.s. -  demontáž azbestu z opláštenia budovy, Turňa nad Bodvou
RD, Ždaňa - demontáž azbestovej strešnej krytiny
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž AZC lávok v KK medzi T30 - T60
JM Strechy - RD, Sečovská Polianka
RD, Ťahanovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
EUROPLECH - RD, Perín Chym
Termostav Mráz - demontáž AZC lávok, KK30, VP1
RD Žehra - demontáž AZC krytiny
ŽSR - demontáž AZC podhľadu z lávky pre peších, Čierna nad Tysou
CARMEUSE Slovakia - demontáž AZC mat, kábl. kanál č.2, Včeláre
Profisteel holding - demontáž AZC obloženia stĺpov, objekt v EMO etážerka
Hotel Smokovec - demontáž AZC mat. zo skládky
BarCOM spol - demontáž AZC krytiny z objektov velína Haniska
RD Hodkovce - demontáž AZC krytiny
RD Bukovec - demontáž AZC krytiny
RD Iliašovce - demontáž AZC krytiny
Detská fakultná nemocnica - vytovernie otvorov do AZC priečok
EUROPLECH - demontáž AZC krytiny, RD Háj
SIEMENS - demontáž azbestu ČOV Sokoľany
RD  Stropkovská, KE - demontáž AZC krytiny
Dom služieb - demontáž AZC sendvičov
U.S.Steel Košice s.r.o. - DZ Mechanika, OD3, demontáž AZC lávok
DEMONTA - ZPS Ptrukša
UNIQUE PEOPLE - hala svinica, demontáž AZC podhľadov
SIEMENS - demontáž azbestu CHÚV Krásna
U.S.Steel Košice s.r.o. - skladová hala 0262, demontáž AZC strešnej krytiny
SLOVALCO a.s. - demontáž a oprava AZC protipožiarnych prepážok, Zapuzdrená rozvodňa
Kostol Ťahanovce - demontáž AZC strešnej krytiny
Demonta s.r.o. - demontáž AZC mat. zo skladovej haly., Vajkovce
RD Vojčice - demontáž AZC strešnej krytiny
VSD a.s. - demontáž azbestu, ES Svidník
RD Dvorníky - demontáž AZC strešnej krytiny
 

Rok 2021

 
TERMOSTAV MRÁZ - likvidácia AZC mat. z Ohrievača vetra č. 14, USSKE
TIGRID s.r.o. - demontáž AZC priečok v obchodnom dome Dargov, Košice
DARTON s.r.o. - demontáź AZC krytiny, Komárňanská pevnosť
TERMOSTAV MRÁZ - demontáž AZC lávok v kábl. kanáli, USSKE
RD Malá Ida - demontáź AZC krytiny
J.P.Domes - demontáž AZC krytiny z kotolne, Rampová, Košice
IGLASS - demontáž AZC podhľadov, OC Laborec, Košice
RD Sečovská Polianka - demontáž AZC krytiny
Obec Seňa - demontáž AZC krytiny, Zdravotné stredisko
Barp s.r.o. - Internáty J9, Košice
RD, Malá Ida - demontáž AZC krytiny
RD, Zádielska, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Piešťanská, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny
SIEMENS s.r.o. - demontáž AZC lávok, Strojovňa, USSKE
RD, Poľov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Labaš s.r.o. - demontáž azbestovej strešnej krytiny z RD, Košická N.Ves
UPJŠ Košice - demontáž azbestových podložiek z laborátorných stolov
RD, Žakarovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Víťaz - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Ťahanovské riadky, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Košická Nová Ves - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Šaca -  demontáž azbestu z RD
U.S.Steel Košice s.r.o. - likvidácia AZC skládky
RD, Bohdanovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Čaňa - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Ťahanovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Bytový dom - demontáž azbestových stúpacích potrubí, Šafaríkova, Košice
RD, Dobšinská ľadová jaskyňa - demontáž azbestovej strešnej krytiny
ENTE s.r.o. - demontáž AZC krytiny, RD Hýľov
SEAS a.s. - demontáž AZC mat., PVE Čierny Váh
SIMA plus Krompachy - demontáž AZC mat, SpS Čerhov
METROSTAV a.s. - demontáž AZC obloženia stĺpov, objekt v EMO
EZ-Elektrosystémy s.r.o. - demontáž AZC mat. v káblovom kanáli, USSKE
RD Bačkovík - demontáž AZC krytiny
RD Baška - demontáž AZC krytiny
RD Beniakovce - demontáž AZC krytiny
RD Mokrance - demontáž AZC krytiny
ZŠ Starozagorská, KE - demontáž azc dosiek
RD Gemerská Poloma - demontáž AZC krytiny
RD Huncovská, KE - demontáž azbestu
RD Turnianska N.Ves - demontáž AZC krytiny
DEVEX Capital - demontáž AZC krytiny, RD Čeľovce
ZŠ, MŠ Želiarska - demontáž AZC mat.
LESY SR - demontáž AZC krytiny, Ubľa
ŽSR Slanec, Dobrá, Kuzmice, Haniska, Ruskov - likvidácia AZC mat. z trafokobiek
PD Nižný Lánec - likvidácia AZC skládky
REKO PRAHA a.s. - demontáž AZC chladiaceho systému CHV, EMO
SLOVALCO a.s. - demontáž a oprava AZC protipožiarnych prepážok
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž AZC mat. v CHV Krystal
IZOLEX BAU - demontáž AZC opláštenia telocvične, Krosnianska, Košice
CARMEUSE Slovakia s.r.o - prieskum AZBESTU, Lom Včeláre
LESY SR - nelegálna skládka, krematórium Košice
Profisteel holding s.r.o. - demontáž AZC obloženia stĺpov, EMO
Demonta s.r.o. - demontáž AZC mat., RD Čaňa
Bing stav s.r.o. - Kaštieľ Nižná Šebastová
VSD a.s. - demontáž azbestu, ES Svidník
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž AZC opláštenia sklad. haly, DZ Koksovňa
SPŠ Dopravná, Hlavná, Košice - likvidácia AZC z povaly strechy
RD Veľká Ida - demontáž AZC strešnej krytiny
SLOVALCO a.s. - prieskum AZC mat.
 

Rok 2020

SLOVNAFT Bratislava - likvidácia AZC mat.
EUROPLECH - demontáž AZC strešnej krytiny na RD, Mokrance
UNIBULID - demontáž AZC strešnej krytiny na RD, Košice, Gemerská
UNIBULID - demontáž AZC strešnej krytiny na RD, Malý Kamenec
LDantech s.r.o. - TEKO, demontáž AZC mat. z guľového mlyna
U.S.Steel Košice - DZ Mechanika, havarijný stav AZC
VSD a.s. - ES Smižany, demontáž AZC káblovych dosiek
SE a.s. - Vodné elektrárne Trenčín, demontáž AZC stropných prestupov
LESY SR - demontáž AZC krytiny, Gemer
RD, Ul. Rastislavova, Košice - demontáž AZC krytiny
RD, Slanec - demontáž AZC krytiny
RD, Víťaz - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Stavadan - Dom kultúry, Kr. Chlamec - demontáź AZC krytiny
RD, Olšovany - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Košická Polianka - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Vyšné Opátske - demontáž azbestovej strešnej krytiny 
RD, Družstevná - demontáž azbestovej strešnej krytiny
CRH Slovensko - demontáž AZC mat. z dopravníkového mosta, Tuřna nad Bodvou
RD, Šaca - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Sečovská, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny
VERVA s.r.o.- demontáž azbestovej strešnej krytiny , dom kultúry Seňa
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestu - lávok, T10-20 - R12, USSKE
SIEMENS s.r.o. - demontáž azbestových lávok, Zvolenská tepláreň
VSD a.s. - demontáž AZC lávok, ES Stročín
RD, Vyšný Medzev - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Ťahanovce - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD,Dargov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
SLOVALCO a.s. - demontáž AZC mat, guľový mlyn, Žiar nad Hronom
ZŠ Švedlár - likvidácia AZC mat.
TRANSPETROL a.s. - demontáž AZC šnúr, SW Vojany
RD Moravská, KE - demontáž AZC strešnej krytiny
Chatka Kostoľany nad Hornádom - demontáž AZC strešnej krytiny
BD, Timonova, Košice - demontáž AZC strešnej krytiny
ZŠ Postupímska, Košice - demontáž AZC priečok
CARMEUSE a.s. - Dopravník, Lom Včeláre - demontáž AZC opláštenia
Lucifer Trans - RD, Víťaz - demontáž azc krytiny
RD Hrišovce - demontáž AZC krytiny
TEKTUM s.r.o. - BD Šoltésovej, Košice - demontáž azc krytiny
RD Nižná Myšľa - demontáž AZC krytiny
RAL s.r.o. - demontáž azbestu - RD, Seňa
Váhostav a.s. - demontáž AZC krytiny, Kysak
U.S.Steel Košice s.r.o. - Likvidácia havarijného stavu azc mat, DZ SV
RD Piešťanská, Košice - demontáž AZC krytiny
RD Seňa - demontáž AZC krytiny
CTR Alvinczy s.r.o. - prieskum azbestu, Východoslovenské tlačiarne, Košice
Loxodonta - BD, Šoltésovej, demontáž azc strešnej krytiny
BINIL s.r.o. - AB, SSÚD Prešov - demontáž AZC boletického panela, priečky
INVY TRADE - budova TEHO, Košice - demontáž AZC opláštenia
SOŠ Železnčná - demontáž AZC stúpacieho potrubia
SAM - PVE Čierny Váh - demontáž AZC stropných prestupov
 

Rok 2019

SLOVALCO a.s. - prieskum azbestu
U.S.Steel Košice s.r.o. - likvidácia AZC mat. a rekonštrukcia kabl. kanálov KK51, KK61
VSD a.s. - prieskum AZC mat. na el. staniciach
U.S.Steel Košice s.r.o. - likvidácia AZC mat. v kabl. kanáloch, Dynamolinka
VSD - demontáž a likvidácia AZC mat. na ES Prešov
RD, Ul. Cimborkova, Košice - demontáž strešnej krytiny 
RD, Trebišov - demontaž azbestovej strešnej krytiny
RD, Košická Nová Ves - demontáž azbestového obkladu
TOBÁKOS - demontáž azbestovej strešnej krytiny na kine TATRA v Košiciach, Ul. Hlavná
TEHO - likvidácia AZC protipožiarnych dverí, kabl. kanály na sídlisku Ťahanovce v Košiciach
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž azbestových priečok na unimobunke, brána 7
AUTOJEŘABY -  demontáž AZC prestupov v rozvádzačoch v hale UMD, USSKE
RD, Víťaz - demontáž azbestovej strešnej krytiny
TERMOSTAV MRÁZ - demontáž azbestových dosiek v ohrievači vetra č. 24, Vysoká pec 2, U.S.Steel Košice
RD, Poľov -  demontáž azbestovej strešnej krytiny
EZ Elektrosystémy - demontáž AZC dosiek v kabl. kanáli medzi T21 - T30
RD, Geča - demontáž azbestovej strešnej krytiny 
U.S.Steel Košice - vykonanie kontrolných meraní na prítomnosť AZC vlákien v kabl. kanáloch, DZ Energetika
U.S.Steel Košice - likvidácia havarijného stavu AZC mat, DZ Studená valcovňa
CRH Turňa nad Bodvou - demontáž AZC opláštenia budov v cemetárni
RD, Trebišov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
ŽSR Lipany - demontáž azbestovej strešnej krytiny 
RD, Hrašovík - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Víťaz - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Kmeťova, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny
LDantech - demontáž AZC mat. z guľového mlyna, TEKO
RD, Poľov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD,Košice Barca - demontáž azbestovej strešnej krytiny
STAVADAN s.r.o. - Kultúrny dom, Kráľovský Chlmec
SIEMENS s.r.o.  - demontáž AZC dosiek v kabl. kanáli, USSKE
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestu - lávok, T10-20 - T21, USSKE
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestu - lávok, kábl. kanál T70 - domček M1, USSKE
U.S.Steel Košice s.r.o. - demontáž azbestových lávok, ÚMD 1500
PROSOL s.r.o. - Likvidácia skládky, Bratislava
RD, Kostoľany nad Hornádom - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Hrhov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Hýľov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Chatka Rúžin - demontáž azbestových podložiek pod elektroinštaláciou
RD, Sládkovičova, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny 
EZ Elektrosystémy Košice - AZC lávok, T10-20 - T21, USSKE
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestu - lávok, T40, USSKE
SPA Piešťany - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Kostol Peder - demontáž azbestovej strešnej krytiny
U.S.Steel Košice - demontáž azbestových dosiek a rekonštrukcia roštov od T17-Š1
HL BUILD - ZŠ Charkovská, demontáž azbestových priečok
LESY SR - demontáž azbestovej strešnej krytiny na Ranči, Vernár
CRH Turňa nad Bodovu - demontáž azbestových dosiek v kabl. kanáli
U.S.Steel Košice s.r.o. - likvidácia havarijného stavu na DZ Expedícia
SEAS - MVE Trenčín - demontáž AZC izolácie potrubia
 

Rok 2018

AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy s.r.o. - demontáž strešnej krytiny na hospodárskej budove
RD, Ťahanovce - demontaž azbestovej strešnej krytiny 
RD, Barca - demontaž azbestovej strešnej krytiny
SEPStav - budova ŽSR, Štítnik
VSE - demontáž strešných panelov na AB, Mlynská, Košice
DARTON - demontáž strešnej krytiny na Komárňanskej pevnosti
RD, Paňovce - demontaž azbestovej strešnej krytiny
Bytový dom - demontáž azbestovej strešnej krytiny, Hlavná, Košice
OÚ Kluknava - demontáž azbestovej strešnej krytiny
EDGE INVESTMENT - demontáž azbestovej strešnej krytiny ŽSR BA
RD, Rašice - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Poľov -  demontáž azbestovej strešnej krytiny
CRH Rohožník - demontáž azbestových lávok v rozvodniach
TERMOSTAV MRÁZ - demontáž azbestových dosiek v ohrievači vetra č. 13, Vysoké pece, U.S.Steel Košice
RD, Malá Lodina -  demontáž azbestovej strešnej krytiny
Prosol, RD - demontáž azbestovej strešnej krytiny
BLS com - demontáž strešnej krytiny na sústružnickej dielni v Margecanoch
BLS com - demontáž boletického panela na Športovom gymnáziu, Tr. SNP, Košice
RD, Vyšný Medzev - demontáž azbestovej strešnej krytiny
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestových lávok, VP1, USSKE
SSE, El. Nováky - demontáž azbestových lávok
Gratus Habitare - demontáž azbestovej strešnej krytiny na kotolni, Strojárenská, Košice
LESY SR - demontáž azbestovej strešnej krytiny na horárni v obci Rákoš
RD, Kysak - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Chatka, Kostoľany nad Hornádom - demontáž azbestovej strešnej krytiny
TMT Tornaľa - demontáž azbestových podhľadov vo výrobných halách
SUPRAKO, Turňa nad Bodvou - demontáž azbestovej strešnej krytiny na hospod. budove
RD Barca - demontáž azbestovej strešnej krytiny
Demonta - demontáž azbestových priečok na bývalej hádzanarskej hale v Košiciach
RD, Trstené pri Hornáde  - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD, Myslava - demontáž azbestovej strešnej krytiny
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestu - lávok, Aglomerácia, USSKE
SPIE Elektrovod - demontáž azbestových lávok, DZ Energetika, USSKE
NDS, Liptovský Mikuláš - demontáž azbestových priečok drevostavieb
RD, Kostoľany nad Hornádom - demontáž azbestovej strešnej krytiny
VSD Prešov - demontáž azbestových materiálov na ES
U.S.Steel Košice - vytvorenie tech. otvoru do haly zlievarne
U.S.Steel Košice - demontáž azbestových lávok medzi domčekmi O a M1
ENTE - demontáž azbestovej strešnej krytiny na BD, Zvonárska, Košice
RENOVING - demontáž azbestovej strešnej krytiny na pošte v Pečovskej Novej Vsi
RENNTAX - demontáž azbestovej strešnej krytiny na RD, Nižná Hutka
U.S.Steel Košice - demontáž azbestových podhľadov z dopravníkového mosta č.44
SUPRAKO - demontáž azbestového opláštenia haly zlievarne č. 2, USSKE
APB Plzeň - demontáž azbestových strešných asfaltových pásov v závode Škoda, Ostrov
U.S.Steel Košice - demontáž azbestových kobiek na streche chladiacej veže č.4
CRH, Turňa nad Bodvou - rekonštrukcia a likvidácia azbestového opláštenia objektov CRH
VSD, Spišská Teplica - demontáž azbestových maeriálov na ES
Transpetrol - demontáž azbestových lávok na ES v Budkovciach
EZ Elektrosystémy Košice - demontáž azbestových lávok medzi rozvodňami T10/20-R12, USSKE
ZŠ Krosnianska 4 - demontáž opláštenia azbestových dosiek z telocvične
DAG - demontáž azbestových podhľadov z vysielacieho štúdia RTVS v Košiciach
U.S.Steel Košice - likvidácia azbestu - lávok v kábl. kanáloch 51 a 61, USSKE
SIEMENS - demontáž azbestových lávok, rudné mosty, VP2, USSKE
 

Rok 2017

VSD a.s. - demontáž azbestových podhľadov na ES Poprad II
RD v Poľove - demontaž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
Montrúr s.r.o. - demontáž azbestových priečok na skladovej budove
RD Valaliky - demontaž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
Transpetrol a.s. - demontáž azbestových káblových lávok, prečerpávacia stanica Budkovce
RD v Hrušove - demontáž strešnej krytiny na rodinnom dome
Autodesign s.r.o. - demontáž azbestovej krytiny na RD v Košiciach
Kostol v Lorinčíku - demontáž azbestove strešnej krytiny
RD v Košiach, Ul. Cimborkova - demontáž azbestovej strešnej krytiny
MŠ Cottbuská v Košiciach - demontáž azbestových podhľadov
ROBO Piešťany a.s., JAVYS - demontáž  AZC chladiaceho systému v 4 chlad. vežiach
ZŠ Staničná 13 - demontáž azbestových dosiek v skleníku 
Obec Tibava - demontáž azbestovej krytiny na dvoch rodinných domoch
VSE a.s., Mlynská 31, Košice - demontáž azbestových priečok v administratívnej budove
STAVOMAT s.r.o. - demontáž azbestového obklad na rodinnom dome, Ul. Karpatská, Košice 
Chatka Nižný Klatov - demontáž azbestovej strešnej krytiny
RD Cestice - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
Agroreál a.s. - demontáž azbestovej strešnej krytiny na družstve v Strede nad Bodrogom
HESTON s.r.o. - demontáž azbestového opláštenia spojovacej chodby na MŠ Hrebendova, Košice
RD Čunovo - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
RD Ludvíkov dvor - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
VSD Enerkos. - demontáž azbestových káblových lávok v spaľovni Kokšov Bakša
Strechy s.r.o. - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome, Ul. Česká
RD Košická Polianka - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
Agroreál a.s. - demontáž azbestovej strešnej krytiny na družstve v Strede nad Bodrogom
Renoving s.r.o.. - demontáž azbestového boletického panela na pošte v Krompachoch
RD Poproč - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
Bytový dom, Riazanská, Bratislava - demontáž azbestovej strešnej krytiny 
Bytový dom, Bajzova, Košice - demontáž azbestovej strešnej krytiny 
RD Turňa nad Bodvou - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
Savencia Fromage, Liptovský Mikuláš - demontáž azbestových podhľadov
Schidler výťahy, BD Ul. Obrody, Košice - demontáž azbestových dosiek vo výťahovej šachte
CRH a.s., Turňa nad Bodvou - demontáž azbestového opláštenia výťahu cementového sila
Lesy s.r.o. - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome v Prakovciach
VSE a.s., ES SNV -  demontáž azbestovej strešnej krytiny na hosp. budove
STAVOMAT s.r.o. - demontáž a likvidácia azbestu - strešnej krytiny na rodinnom dome v Kostoľanoch
RD v Haniske - demontáž azbestovej strešnej krytiny na rodinnom dome
SLOVALCO a.s. - demontáž azbestových káblových lávok, závod Žiar nad Hronom
Eurobuilding a.s. - demontáž boletického panela, Gymnázium Vranov nad Topľou
Eurovia a.s. - demontáž azbestových priečok v skladovej budove NDS v Prešove
 

Rok 2016

TEXOPARTNER s.r.o. - demontáž azbestových podhľadov na ŽSR Poprad
DARTON s.r.o. - demontaž azbestovej strešnej krytiny na ZŠ Mateja Bela
HV Investment s.r.o. - demontáž azbestovej strešnej krytiny, pohostinstvo Lingov
CRH Slovakia s.r.o. - opláštenie objektov Váha A, B, Turňa nad Bodvou
Signum Slovakia s.r.o. - demontáž azbestovej krytiny, skladová hala Galanta
RD Košice - demontáž strešnej krytiny, Ul. Alvinczyho, 
RD Kysak - demontáž AZC krytiny
Chatka Štós - demontáž AZC krytiny
RD Medzev - demontáž AZC krytiny
RD Demjata - demontáž AZC krytiny
Kovohuty Krompachy s.r.o. - demontáž chladiaceho systému v chlad. veži
RD Košická Nová Ves - demontáž AZC krytiny
RD Nižny Medzev - demontáž AZC krytiny
RD Tahanovce - demontáž AZC krytiny
Agroreal s.r.o. - demontáž AZC krytiny na hosp. budovách, Streda nad Bodrogom 
RD Lemešany - demontáž AZC krytiny
RD Jankovce - demontáž AZC krytiny
VSE s.r.o. - demontáž AZC stúpacieho potrubia
BD - demontáž strešnej krytiny, Konštantínová ul., Prešov
RD Poproč - demontáž AZC krytiny
Bridge World s.r.o. - demontáž AZC krytiny, Ul. Kováčska, Košice
Demonta s.r.o. - demontáž AZC krytiny, Biznis centrum Moldavská, Košice
RI-PEX, s.r.o. - demontáž AZC kryitny, MÚ Tornaľa
 

Rok 2015

SLOVALCO a.s. - demontáž azbestových dosiek v kábl. kanáloch
UVLaF v Košiciach - demontáž azbestového opláštenia
VSD Moldava nad Bodvou - demontáž AZC priečok
EZ Elektrosystémy - demontáž AZC dosiek v kabl. kanále USSKE
SE, a.s. - demontáž AZC dosiek MVE Ružín
Rodinný dom, Kavečany - demontáž AZC krytiny
UPJŠ Košice - demontáž bolet. panela
SEPS a.s. - demontáž AZC dosiek v kabl. kanáloch ES Sučany
EZ Elektrosystémy - demontáž AZC dosiek v kabl. kanály T01 - T10,20
Rodinný dom, Bidovce - demontáž AZC strešnej krytiny
USSKE - demontáž AZC dosiek v kk 55
Darton s.r.o. - demontáž AZC strešnej krytiny na Komárňanskej pevnosti
SIEMENS s.r.o. - demontáž AZC dosiek v kk USSKE
PEFAR, s.r.o. - demontáž AZC strešnej krytiny v Komárne
KIP STAV, s.r.o. - demontáž AZC priečky KÚ Košice
CLN SLOVAKIA, s.r.o. - demontáž AZC priečky vo výrobnej hale mostárne, USSKE
Rodinný dom, Narcisova 22, Košice - demontáž AZC strešnej krytiny
 

Rok 2014

Nelegálna skládka v obci Brzotín - zneškodnenie AZC odpadu
UVLaF v Košiciach - demontáž AZC podložiek
USS KE, káblový kanál T60 - demontáž AZC dosiek 
Rodinný dom, Ul. Štúrova, Krompachy - demontáž AZC krytiny
OC Domino, Námestie Slobody, Sabinov - demontáž AZC opláštenia
ČOV, Spišská Nová Ves - demontáž AZC opláštenia
Chladiaca veža, SWS Slovnaft Vojany - odstránenie AZC opláštenia a dosiek
Závod Vápenka, Carmeuse Slovakia, USSKE - demontáž AZC podhľadov
JAVYS, Jaslovské Bohunice - demontáž dieselgenerátorov AZC dosiek
PPC Čab, výrobna hala - demontáž AZC priečky
Družstvo Olšanka, Košické Olšany - demontáž AZC krytiny
USS KE, káblový kanál T02 - demontáž AZC dosiek
Rodinný dom, Ul. Magdalénska, Košice - demontáž AZC krytiny
Bytový dom, Ul. Štúrova, Košice - demontáž AZC krytiny
Budova LESY SR, Lučenec - demontáž AZC krytiny
Rodinný dom, Ul. Široká, Sečovce - demontáž AZC krytiny
VSD, ES Kežmarok - demontáž AZC podhľadov
 

Rok 2013

Allianz Slovenská poisťovňa, Prievidza - AZC priečky
JAVYS Jaslovské Bohunice - demontáž boletického panela
Národná diaľničná spoločnosť - demontáž AZC dosiek, Prešov
VSE - ES Nové Štrbské Pleso, ES Ťahanovce, ES Lipany, ES KE - Ortváňová - demontáž AZC mat.
Holcim Slovensko - rekonštrukcia opláštenia cementového sila
USS KE - tepláreň DZ Energetika - demontáž AZC rúry
Poľnohospodárske družstvo Borša - demontáž AZC krytiny
Bytový dom,  Ul. Pétofiho, Komárno - demontáž AZC krytiny
Carmeuse Slovakie, Lom Včeláre - demontáž AZC dosiek
Hotel Praha, ČR - demontáž AZC mat. 
 

Rok 2012

Rodinný dom Košice Barca, Ul. Borodáčová - demontáž AZC krytiny
Pneu servis CONTI - CAR,Ul. Ukrajinská, Košice- demontáž AZC krytiny
Múzeum obec Iža, Komárno - demontáž AZC krytiny
Materská škôlka, Ul. Ružová, Smižany - demontáž AZC podhľadov
Bytový dom, Ul. Malinovského, Brezno - demontáž AZC potrubia
Bytový dom, Ul. Mäsiarska, Košice - demontáž AZC krytiny
Dopravníkový pás, VSH Turňa nad Bodvou - demontáž AZC opláštenia
Trafostanica, Malá Ida - demontáž AZC krytiny
Bytový dom, Pasteurova, Košice  - demontáž AZC krytiny
Trafostanica, ŽSNP, Žiar nad Hronom - demontáž AZC podhľadov
Rekreačné chatky v obci Kaluža, Michalovce - demontáž AZC priečok
Kongresové centrum, Ul. Štúrova, Košice - demontáž AZC opláštenia
Pošta, Ul. Masarykova, Prešov - demontáž AZC krytiny
 

Rok 2011

Trafostanica, Fiľakovo
Vodná elektráreň Čierny Váh, Liptovský Hrádok
Elektrická stanica, Spišská Nová Ves
Vodná elektráreň Tvrdošín, Oravské Nábrežie
Vodná elektráreň Orava, Trstená
Vodná elektráreň Ladce, Beluša
Elektrická stanica, Rimavská Sobota
Trafostanica, Banská Bystrica
Atómová elektráreň, Mochovce
Trafostanica, Prievidza
Vodná elektráreň Nosice, Nimnica
Rodinný dom, Údolná ul., Bratislava
Tower Automotive, Malacky
Čistička odpadových vôd, Stará Ľubovňa
DZ energetika USS, Košice
Elektrická stanica, Mlynská, Vranov nad Topľou
Elektrická stanica, Továrenská, Poprad
Rodinný dom, Perín
Kotolňa, Moldava nad Bodvou
Trafostanica, Žilina
Staničná budova, Trnava
Trafostanica, Kremnica
Trafostanica, Turčianske Teplice
Trafostanica, Rimavská Sobota
Trafostanica, Považská Bystrica
Rodinný dom, Košická Polianka
AZCstúpačky, Laborecká ul., Humenné
Trafostanica, Liptovský Mikuláš
AZCstúpačky, Baltská ul., Bratislava
Objekt v Prašiciach, Topoľčany
Poliklinika Chrenová, Nitra
AZC stúpačky,Októbrová ul., Prešov
AZC stúpačky, Jilemnického ul., Košice
AZC stúpačky, Mukačevská ul., Prešov
AZC stúpačky, 8.Mája ul., Svidník
 

Rok 2010

Chladiaca veža, Vojany
Budova hasičskej stanice, Rimavská Sobota
Objekt multifunkčnej budovy, Košice
Budova v areáli spoločnosti KODEX PLUS a.s., Košice
AZC stúpačky, Ul. Ladislava Saru, Brezno
SOŠ Drevárska, Spišská Nová Ves
AZC stúpačky, Dukla ulica, Prakovce
Budova Slovenskej akadémie vied, Watsonová ul., Košice
Budova Gymnázia, Veľký Krtíš
Trafostanica Bánoš, Banská Bystrica
Trafostanica Ulica SNP a Ul. Hurbanova, Čadca
Trafostanica Detva
Trafostanica Lučenec, Ul. T. G. Masaryka
Trafostanica Nová Dubnica, Ul. Okružná
Trafostanica Prievidza, Ul. Hviezdoslavova
Trafostanica Púchov, Ul. F. Urbánka
Trafostanica Rimavská Sobota, Ul. Samuela Kollára
Trafostanica stanica Lisková, Ul. Papiernicka
Trafostanica v Žarnovici, Ul. F. Kráľa
Trafostanica Žilina - Tepláreň, Ul. Dubová
Hotel Bratislava, obec Stará Lesná
AZC stúpačky, Ul. Uralská, Košice
Robotnícka ubytovňa, Jasenie
Stavba, Trhovište
Rodinný dom, Kavečany
Stará škola, Bukovec
Základná škola, Zemné
Stavba Skleníky - Záhrady, Bernátovce
AZC stúpačky, Ul. 26. Novembra, Humenné
Tower Automotive - Zvarovňa, Malacky
AZC stúpačky, Ul. Matice Slovenskej, Prešov
AZC stúpačky, Ul. Dr. Goldbergera, Svidník
Chladiace veže - Teplárne, Považská Bystrica
Kotolňa EVO, Vojany
 

Rok 2009

   
SSE Považská Bystrica - odstránenie AZC mat.
ŽSR Poprad - odstránenie AZC mat.
Vihorlatská knižnica, Humenné - odstránenie AZC mat.
Rodinný dom, Myslava - odstránenie AZC strechy
Byt. dom, Trnava - odstránenie AZC potrubia
Byt. dom Brezno - odstránenie AZC potrubia
Byt. dom, D. Feju, Košice - odstránenie AZC potrubia
Bytové domy, Prešov - odstránenie AZC potrubia
Obchodný dom FERRO, Komárno - odstránenie AZC strechy
USS KE, Divízny závod Zušľachťovanie - odstránenie AZC priečok
HRHOV DN 700, Čaňa - odstránenie AZC. strecha
Bytové domy, Vranov nad Topľou - odstránenie AZC potrubia
Vodná elekt. Kostolná, Chodcholná, Velčice - odstránenie AZC dosák
Vodná elekt. Dubnica nad Váhom - odstránenie AZC dosák
Vodná elekt. Hričov - odstránenie AZC dosák
Vodná elekt. Trenčín - odstránenie AZC dosák
Areál býv. štát. majetkov Prešov - odstránenie AZC podhľadov
 

Rok 2008

Inšpektorát práce, Košice
SAV, Watsonova ul., Košice
Hurbanovo, ŠZŠ
Univerzita VLaF v Košiciach
Objekty ŠS, Ul. Kukučínova, Sabinov
Železničná stanica, Tatranská Lomnica
"Žltá budova" Ul. M.R.Štefánika, trebišov
RD, Bellova ul., Košice
Objekt Jozef Lovász s.r.o., Hurbanovo - Bohatá
Objekt ITP Development, veľka Lomnica
Kostol Furča, Košice
El. stanica, Tatranská Štrba
RD, Milosrdenstva, Košice
RD, Watsonova, Košice
Správa mastskej zelene, Košice
Sklady divadla Jonáša Záborského, Prešov
Závod TOWER Automotive Malacky
Elektráreň Vojany
Telocvičňa ZŠ Továrnická, Topoľčany
U.S.Steel Košice
Bytové domy, Prešov
 

Rok 2007

Železničná stanica Prešov
Objekt bývalej Jednoty, Čečejovce
RD, Ul. Krivá ul., Košice
Bývaly mestský úrad Topoľčany
Slovak telekom a.s., Košice
Kníhkupectvo "Viera" Nitra
Rodinné domy, Čapajevova ul., Prešov
Strojársky závod TES Michalovce
RD, Báčikova Ul, Košice
Výpravno - prepravná kancelária ŽSR, Košice
U.S.Steel Košice
Byt. dom, Štefániková ul. Michalovce
Dom dôchodcov, Rožňava
Slovenská správa ciest, Poprad
EVPÚ, Nová Dubnica
RD, Lipany
Slovak Telekom
RD, Hlavná ul., Košice
Východoslovenská energetika a.s., Košice
 

Rok 2006

SPP a.s., Košice
KORD Slovakia, Bánovce nad Bebravou
Glacier Tribometal Slovakia a.s., D. Kubín
Inšpektorát práce, Košice
RD, Veterná, Košice
Consulting Control of welding, Žilina
MŠ, Moldava nad Bodvou
Obytné domy, Murgašova ul., Michalovce
SOU Strojárenská, Košice
Administratívny komplex Družba, Poprad
IZOMAT a.s., Nová Baňa
ZŠ, Komárno
Kultúrny dom, Dolné Krškany
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Poprad
Objekt bývalého archívu, Rimavská Sobota
Obytný dom, Nová ul., Kolárovo
Domov mládeže Piesok, Poprad
Xella spol.,s.r.o., Šaštín Stráže
Bytovka Lotos, Poprad
Bytový dom, Na barine, Bratislava
 
 
Eurovia a.s. - demontáž azbestových priečok v skladovej budove NDS v Prešove
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.