Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Ako si vybrať firmu na odstránenie azbestu?]

Ak plánujete rekonštruovať starší byt, dom alebo priemyselný object, určite myslite na to, že v stavbe sa v rôznych formách môže nachádzať azbest. Azbest sa v starších stavbách bežne pridával do omietok, podláh, stropných obkladov, ako aj do lepidiel ktoré sa používali v rôznych konštrukciách. Odstránenie azbestu je vážna záležitosť, pretože azbest je známy karcinogén a jeho pravidelným vdychovaním môžu vzniknúť závažné zdravotné problémy.

[Ako identifikovať rôzne typy azbestu?]

Azbest je zmes silikátových minerálov, ktorý sa pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti používali v priemysle. Až po rokoch aktívneho používania v rôznych stavebných materiáloch sa prišlo na to, že azbest je toxický.

[Nachádza sa vo vašej škole azbest?]

Počas našej praxe sme sa už niekoľkokrát stretli s údivom učiteľov aj rodičov, že a v budove ich školy môže nachádzať azbest. Počas opráv budov postavených pred rokom 1980 sa stáva, že sme privolaní ako konzultanti na zistenie prítomnosti azbestu.

[Koľko stojí likvidácia azbestu]

Práce pri odstraňovaní azbestu sú nebezpečné a vyžadujú špeciálne znalosti. Je preto dôležité najať profesionálnu firmu, ktorá je na tieto práce certifikovaná. 

[Odstránenie azbestu]

Odstránenie azbestu sa riadi špecifickými pravidlami a zákonmi. Azbest je veľmi škodlivý materiál, ktorý v prípade poškodenia môže do ovzdušia uvoľňovať nebezpečné azbestové vlákna.  

[Likvidácia azbestu podľa aktuálnych nariadení]

V tomto blogu vám priblížime niektoré nariadenia a odporúčanie na správne zaobchádzanie s azbestom.

[Spoľahlivé a účinné odstránenie azbestu]

Likvidácia azbestu je veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces, ktorý je však našou špecialitou. Ako firma zameraná na likvidáciu azbestu vám vieme zabezpečiť kompletný servis a služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva. Celý proces nie je tak jednoduchý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V tomto blogu vám priblížime všetky kroky potrebné k 100% dekontaminácií.

[Likvidácia azbestu]

Vedeli ste, že odpad obsahujúci viac ako 0,1% azbestu je už klasifikovaný ako nebezpečný odpad?

Práve preto je k nemu potrebné tak pristupovať. Na likvidáciu tohto typu materiálov sú určené špecializované skládky, keďže sa azbest nemôže miešať s iným odpadom.

[Aký druh podlahy pravdepodobne obsahuje azbest?]

Vinylové podlahy sú obľúbenou voľbou v komerčných budovách, ale aj v rodinných domoch. Podlahové vinylové dlaždice, alebo rovno celý koberec majitelia budov milujú práve kvôli nízkej cene, dobrej dostupnosti, dlhej životnosti a širokej ponuke vzorov.

[Kedy a prečo sa azbest používal?]

V súčasnosti je už dobre známe, že azbest je nebezpečná karcinogénna látka. Je zodpovedný za vysoký počet vážnych zdravotných komplikácií. U ľudí, ktorí boli dlhšiu dobu vystavení vplyvu azbestových vlákien v ovzduší sa veľmi často časom prejavia závažné komplikácie.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.