Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Likvidácia azbestu z rodinných domov je stále aktuálnou témou]

Likvidácia azbestu je stále aktuálnou témou a to nielen z továrenských budov, ale aj z rodinných domov. 

[Likvidácia azbestu tak ako má byť!]

Ak hovoríme o dôležitosti správneho nakladania so skutočne nebezpečnými materiálmi a odpadmi, máme na mysli AKÚKOĽVEK neodbornú manipuláciu s azbestom a jeho reziduálmi.

[Kompletný servis odstránenia azbestu!]

Azbest bol v minulosti často využívaný pre svoje dobré materiálové vlastnosti, medzi ktoré nesporne patrí nehorľavosť, odolnosť voči vode a pôsobeniu chemických látok a čiastočne i žiaruvzdornosť. 

[Čo všetko si predstavíte pod pojmom “nebezpečný odpad”?]

V našom geopriestore je stále celkom bežné, že na stavby postavené v minulom storočí bol dlhodobo používaný materiál, ktorý už v krajinách vtedajšej Európy patril medzi zakázané materiály. 

[Likvidácia karcinogénneho azbestu]

Azbest sa často spája s rôznymi zdravotnými rizikami, a aj keď mnoho ľudí si myslí, že je jedovatý, realita je zložitejšia. 

[Dotácia na likvidáciu azbestu]

Odstránenie a likvidácia nebezpečných odpadov, ktorými sú v prípade domácností a rodinných domov eternit, krytiny a obklady obsahujúce azbestové zložky, podliehajú špeciálnej právnej úprave.

[Demontáž AZC krytiny z hospodárskej budovy vo Veľkom Krtíši]

Ako sa nedostať do nepríjemnej situácie, pri objednávaní firmy na likvidáciu nebezpečného odpadu?

[Demontáž AZC materiálov z ohrievača vetra US Steel]

Ako jedna z mála firiem máme vo svojom portfóliu služby, ktoré dokážeme zabezpečiť pre jednotlivcov, ale i pre veľké a náročné projekty.

[Likvidácia azbestu - Rodinný dom v obci Kalša]

Ak sa stanete novým majiteľom starého domu, niektoré veci sú zjavné už na prvý pohľad, niekedy je lepšie pred kúpou sa dobre poobzerať, aby vám bolo známych čo najviac vecí, ktoré vás budú čakať pri rekonštrukcii. 

[Likvidácia AZC krytiny zo stodoly v obci Slanec]

Nezriedka sa stretávame s požiadavkami na demontáž azbestových materiálov z rozpadnutých objektov. V tomto prípade nás zákazník oslovil o spoluprácu pri likvidácii AZC krytiny zo starej stodoly v obci Slanec.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.