Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Demontáž AZC opláštenia chladiacej veže]

Zimné obdobie je často vnímané ako nepriaznivé pre likvidáciu azbestu, avšak táto predstava nemusí byť vždy pravdivá. 

[Odborná likvidácia AZC materiálu z drevostavieb v Prahe]

V spoločnosti Ronar kladieme veľký dôraz na kvalitu a bezpečnosť našich služieb, pričom sa snažíme prispievať k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí. 

[Montáž ochrany kabeláže]

Špeciálne stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú atypické riešenia majú v našej 20 ročnej praxi v stavebníctve už svoje stále miesto. 

[Likvidácia azbestu z rodinných domov je stále aktuálnou témou]

Likvidácia azbestu je stále aktuálnou témou a to nielen z továrenských budov, ale aj z rodinných domov. 

[Likvidácia azbestu tak ako má byť!]

Ak hovoríme o dôležitosti správneho nakladania so skutočne nebezpečnými materiálmi a odpadmi, máme na mysli AKÚKOĽVEK neodbornú manipuláciu s azbestom a jeho reziduálmi.

[Kompletný servis odstránenia azbestu!]

Azbest bol v minulosti často využívaný pre svoje dobré materiálové vlastnosti, medzi ktoré nesporne patrí nehorľavosť, odolnosť voči vode a pôsobeniu chemických látok a čiastočne i žiaruvzdornosť. 

[Čo všetko si predstavíte pod pojmom “nebezpečný odpad”?]

V našom geopriestore je stále celkom bežné, že na stavby postavené v minulom storočí bol dlhodobo používaný materiál, ktorý už v krajinách vtedajšej Európy patril medzi zakázané materiály. 

[Likvidácia karcinogénneho azbestu]

Azbest sa často spája s rôznymi zdravotnými rizikami, a aj keď mnoho ľudí si myslí, že je jedovatý, realita je zložitejšia. 

[Dotácia na likvidáciu azbestu]

Odstránenie a likvidácia nebezpečných odpadov, ktorými sú v prípade domácností a rodinných domov eternit, krytiny a obklady obsahujúce azbestové zložky, podliehajú špeciálnej právnej úprave.

[Demontáž AZC krytiny z hospodárskej budovy vo Veľkom Krtíši]

Ako sa nedostať do nepríjemnej situácie, pri objednávaní firmy na likvidáciu nebezpečného odpadu?

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.