Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Bezpečné odstránenie a likvidácia azbestových materiálov]

Azbest je nebezpečný materiál, ktorý pri vdýchnutí môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. To je jeden z dôvodov prečo je svojpomocná likvidácia azbestu nebezpečná a zároveň nezákonná.

[Ako správne postupovať, ak ste pri prerábke narazili na azbest?]

V prípade, že ste narazili na azbest v akejkoľvek forme, všetky súvisiace práce je nevyhnutné pozastaviť a postupovať zodpovedne.

[Neobvyklá požiadavka na likvidáciu azbestu!]

V minulom roku 2022 nás oslovila Detská fakultná nemocnica v Košiciach s neobvyklou žiadosťou o  zásah a vyhotovenie 12 otvorov do azbestocementových priečok na detskom oddelení. 

[Likvidácia azbestu v spoločnosti Slovalco - rekonštrukcia protipožiarnych prestupov]

Azbest bol v minulosti široko používaný v stavebných materiáloch, izoláciách a ďalších stavebných doplnkoch vďaka svojej pevnosti a ohňovzdornosti. Používanie azbestu sa však v posledných rokoch výrazne znížilo a zakázalo kvôli zdravotným rizikám.

[Likvidácia azbestu strešnej krytiny na rodinnom dome v Komárovciach]

V tomto blogovom článku vám priblížime tému, ktorá je častokrát skloňovaná a týka sa ľudí širšej verejnosti. Nie je to nič iné ako likvidácia azbestu strešnej krytiny rodinného domu.  Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Platí rovnako pre všetky oprávnené fyzické i právnické osoby.

Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality. Najvyšší dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Okrem štandardných pravidelných školení BOZP zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov zavádzaním nových technológií, ktoré dokážu zabezpečiť vyššiu bezpečnosť ochrany zdravia našich zamestnancov pri každodennej likvidácii azbestu.

Tentokrát by sme sa s Vami chceli podeliť o realizáciu odbornej demontáže azbestocementového materiálu (AZC) v objektoch priemysleného areálu Haniska, ktorej sme sa v novembri intenzívne venovali.

Október sa u nás niesol v znamení likvidácie azbestu strešnej krytiny na kostole v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach. 

[Ako nájsť špecializovanú firmu na likvidáciu azbestu!]

Ako už určite viete stavebné materiály obsahujúce azbest sú zaradené do zoznamu nebezpečných odpadov (NO). Z čoho vyplýva, že pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nevyhnutné osloviť firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom.

[Rekonštrukcia opláštenia Homogenizačného sila v Turni nad Bodvou - likvidácia azbestu.]

V tomto blogovom článku sme sa rozhodli priblížiť našu prácu a možnosti likvidácie azbestu v rôznych prostrediach, ktoré sú menej známe medzi ľuďmi a obsahujú azbest.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.