Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Potrebujete urobiť prieskum a posúdiť stav azbestu? Sme tu pre vás!]

Naša spoločnosť sa sústredí nielen na likvidáciu azbestu, ale aj na prieskum a posúdenie stavu AZC materiálu v interiéri a exteriéri. 

[Sanácia azbestocementovej krytiny - Hatalov]

Vlnité azbestocementové dosky krytín často potrápia staršie družstvá a hospodárske budovy. Preto je tento typ krytiny považovaný za najčastejší dôvod výmeny striech. S takouto požiadavkou nás oslovilo aj družstvo Hatalov v okrese Michalovce, kde bolo potrebné odstrániť AZC strechu a tak sme ich požiadavke vyhoveli. 

[Likvidácia azbestu pri rekonštrukcii trafostanice v Danucem Slovensko a.s.]

Trafostanica spoločnosti Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou je dôkazom toho, že azbest bol v minulosti používaný na rôznych miestach a stále s ním môžete prísť do kontaktu, najmä ak v takomto prostredí pracujete. 

[Azbest - karcinogén možno vo vašom domove]

Materiály obsahujúce azbest nepredstavujú okamžité riziko, no opotrebovaním a časom je materiál narušený a môže ohrozovať bezpečné prostredia človeka, v ktorom žije.

[Bezpečné odstránenie a likvidácia azbestových materiálov]

Azbest je nebezpečný materiál, ktorý pri vdýchnutí môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. To je jeden z dôvodov prečo je svojpomocná likvidácia azbestu nebezpečná a zároveň nezákonná.

[Ako správne postupovať, ak ste pri prerábke narazili na azbest?]

V prípade, že ste narazili na azbest v akejkoľvek forme, všetky súvisiace práce je nevyhnutné pozastaviť a postupovať zodpovedne.

[Neobvyklá požiadavka na likvidáciu azbestu!]

V minulom roku 2022 nás oslovila Detská fakultná nemocnica v Košiciach s neobvyklou žiadosťou o  zásah a vyhotovenie 12 otvorov do azbestocementových priečok na detskom oddelení. 

[Likvidácia azbestu v spoločnosti Slovalco - rekonštrukcia protipožiarnych prestupov]

Azbest bol v minulosti široko používaný v stavebných materiáloch, izoláciách a ďalších stavebných doplnkoch vďaka svojej pevnosti a ohňovzdornosti. Používanie azbestu sa však v posledných rokoch výrazne znížilo a zakázalo kvôli zdravotným rizikám.

[Likvidácia azbestu strešnej krytiny na rodinnom dome v Komárovciach]

V tomto blogovom článku vám priblížime tému, ktorá je častokrát skloňovaná a týka sa ľudí širšej verejnosti. Nie je to nič iné ako likvidácia azbestu strešnej krytiny rodinného domu.  Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Platí rovnako pre všetky oprávnené fyzické i právnické osoby.

Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality. Najvyšší dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Okrem štandardných pravidelných školení BOZP zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov zavádzaním nových technológií, ktoré dokážu zabezpečiť vyššiu bezpečnosť ochrany zdravia našich zamestnancov pri každodennej likvidácii azbestu.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.