Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Nezvyčajné miesta, kde môžete nájsť azbest]

Určite aj Vy občas zachytíte informáciu, že Slovenská Obchodná Inšpekcia sťahuje z obehu tovar, ktorý nevyhovuje bezpečnostným alebo hygienickým predpisom.

Vzhľadom na to, že na Slovensko sa tovar dováža prakticky z celého sveta, je potrebné byť obozretný.

[Je potrebné merať prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu?]

Ak sa domnievate, že sa vo Vašom dome poškodili materiály, ktoré by mohli obsahovať azbest, je potrebné čím skôr prijať preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli riziku expozície azbestom.

[Ako vyzerá azbestová izolácia?]

Aj keď o azbeste toho nemusíte vedieť veľa, určite je dobré vedieť aspoň základnú informáciu – azbest je nebezpečná karcinogénna látka, ktorej by ste sa určite mali vyhýbať.

[Typy azbestu a bežné miesta kde sa azbest v dome nachádza]

Je dôležité si uvedomiť, že škodlivé sú všetky druhy azbestu. Azbest je tvorený dlhými vláknitými štruktúrami, ktoré sa štiepajú po dĺžke.  Po narušení štruktúry azbestu sa do ovzdušia uvoľňujú ihličky, ktoré sa po vdýchnutí dostávajú do pľúc. Dráždia ich, a po čase môžu spôsobiť vznik rakovinového nádoru. Azbest je silne karcinogénna látka, preto je jeho používanie v súčasnosti zakázané.

[Likvidácia azbestu v komerčných nehnuteľnostiach]

Azbest veľmi často nachádzame v komerčných budovách. Tie, ktoré boli postavené počas rozmachu v 80-tych a začiatkom 90 rokov častokrát obsahujú stavebné materiály s obsahom azbestu.

[Sú Vaše zdravotné problémy spôsobené alergiou alebo vplyvom azbestu?]

Alergická sezóna je v plnom prúde, takže môže byť ťažšie presne zadefinovať, čo spôsobuje Vaše zdravotné problémy.

Mnoho príznakov alergie je rovnakých ako komplikácie po vystavení sa azbestu. Problém je v tom, že príznaky expozície azbestu sa môžu ľahko zameniť s prejavmi alergie

[Kedy je vhodná doba na odstránenie azbestu?]

Zistenie, že máte doma azbest, môže byť stresujúce. Kedy by ste si ho mali dať odstrániť? Ste vystavený riziku? Aký nebezpečný je azbest? To sú všetko platné otázky, na ktoré Vám radi odpovieme. 

[Likvidácia azbestu – tieto veci by ste mali vedieť!]

Materiály obsahujúce azbest sú pre vaše zdravie veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť ťažké ochorenia. Ak vaša nehnuteľnosť obsahuje azbest, je nevyhnutné, aby ste ho čo najskôr odstránili.

[Aké sú príznaky vystavenia účinkom azbestu?]

Choroby spojené s azbestom majú veľké množstvo príznakov a spoľahlivo ich dokáže posúdiť len odborník. 

[Ohrozenie azbestom počas svojpomocnej rekonštrukcie bytu alebo domu]

Je úplne v poriadku, ak si nehnuteľnosť rekonštruujete sami, vo vlastnej réžii. Čo je však horšie, sú nemilé prekvapenia, ktoré počas rekonštrukcie nikto neočakával. Až po odkrytí povrchových materiálov, prípadne odstránení podlahy majiteľ zisťuje, z čoho bol vlastne dom postavený.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.