Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Nelegálne skládky s azbestovým odpadom]
Celý článok

Prečo si nechránime prírodu a našim nezáujmom vznikajú nelegálne čierne skládky s azbestocementovým odpadom?

Pridané: 6.5.2020
[Cena za likvidáciu AZC strešnej krytiny?]
Celý článok

Aká drahá je odborná demontáž azbestocementového materiálu oprávnenou firmou?

Pridané: 20.4.2020
[Azbest a ohrozenie zdravia]
Celý článok

Môže azbestocementová strešná krytina, ktorú mám na streche ohrozovať moje alebo verejné zdravie?

Pridané: 30.3.2020
[Ako postupovať ak mám na streche azbestovú krytinu?]
Celý článok

Mám na streche azbestovú krytinu. Ako mám zodpovedne postupovať aby som neohrozil seba a okolie?

 

 

Tagy: likvidácia azbestu, odstránenie azbestu, azbest, eternit, odstránenie eternitu, ronar
Pridané: 18.3.2020
[Demontáž azbestu zo striech rodinných domov]
Celý článok

Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na rodinných domoch

Pridané: 14.8.2016
[Nebezpečenstvo azbestu]
Celý článok

Škodlivosť azbestu - riziko vystavenia prachu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest.

Pridané: 22.02.2017
predchádzajúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.