Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Realizácia likvidácie azbestu - skladová hala Svinica]

Prečo je odborná likvidácia azbestu nevyhnutná?

Odborná sanácia azbestu je nevyhnutná nielen pre jednotlivca, ale aj z hľadiska verejnej bezpečnosti. 

[Ako sa to nerobí!?]

Likvidácia azbestu je proces, ktorý si vyžaduje odborný a hlavne zodpovedný prístup zo strany zhotoviteľa. Prečo zodpovedný? 

[Výzva plánu obnovy. Príspevok na odstránenie AZC krytiny. Ako podať žiadosť?]

Odstránenie azbestovocementových krytín je jednou z najčastejšie vyhľadávaných služieb v oblasti likvidácie azbestu. 

[Azbest - Predchodca sadrokartónu!]

V súčasnosti je použitie sadrokartónu úplne bežnou záležitosťou takmer pri každej stavbe. 

[Kedy dochádza k najväčšiemu úniku azbestových vláken?]

AZBEST JE PRE ĽUDSKÝ ORGANIZMUS VYSOKO ŠKODLIVÝ MATERIÁL!

Čo je dôvodom jeho škodlivosti?

[Minerál 20.storočia, ktorý zanechal stopu]

Azbest - minerál 20. storočia. Aj takto sa nazýva, skupina vláknitých minerálov prírodne sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Bol vyhľadávaný najmä kvôli vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam a jednoduchému mechanickému spracovaniu.

[Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na likvidáciu azbestu]

Prenechajte starosti s azbestom na nás!

Potrebujete sa zbaviť škodlivého azbestu a nemáte predstavu ako funguje samotná sanácia a ako postupovať? Rozumieme vám. Z toho dôvodu sme u nás zaviedli možnosť vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.

[Prečo si ľudia myslia, že azbestovocementové strechy sú stále bezpečné?]

V súčasnosti je azbest v Európskej únii zakázaný, no stále sa vyskytuje vo forme striech, potrubí, izolácií či iným materiáloch ako pridaná zložka.

[Aké sú zdravotné následky z pôsobenia azbestu?]

Povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu vysoké - nie je ich veľa, no napriek tomu predstavujú veľkú skupinu ľudí, ktorí podstupujú toto riziko na pracovisku dennodenne.  

[Aké opatrenia musí dodržať firma oprávnená na likvidáciu azbestu?]

V tomto článku by sme chceli poukázať na dôležitosť odstránenia azbestu oprávnenými firmami a v žiadnom prípade nie vo vlastnej réžii.

predchádzajúce | nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.