Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Potrebujete urobiť prieskum a posúdiť stav azbestu? Sme tu pre vás!]

Naša spoločnosť sa sústredí nielen na likvidáciu azbestu, ale aj na prieskum a posúdenie stavu AZC materiálu v interiéri a exteriéri. 

[Sanácia azbestocementovej krytiny - Hatalov]

Vlnité azbestocementové dosky krytín často potrápia staršie družstvá a hospodárske budovy. Preto je tento typ krytiny považovaný za najčastejší dôvod výmeny striech. S takouto požiadavkou nás oslovilo aj družstvo Hatalov v okrese Michalovce, kde bolo potrebné odstrániť AZC strechu a tak sme ich požiadavke vyhoveli. 

[Likvidácia azbestu pri rekonštrukcii trafostanice v Danucem Slovensko a.s.]

Trafostanica spoločnosti Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou je dôkazom toho, že azbest bol v minulosti používaný na rôznych miestach a stále s ním môžete prísť do kontaktu, najmä ak v takomto prostredí pracujete. 

[Azbest - karcinogén možno vo vašom domove]

Materiály obsahujúce azbest nepredstavujú okamžité riziko, no opotrebovaním a časom je materiál narušený a môže ohrozovať bezpečné prostredia človeka, v ktorom žije.

[Bezpečné odstránenie a likvidácia azbestových materiálov]

Azbest je nebezpečný materiál, ktorý pri vdýchnutí môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. To je jeden z dôvodov prečo je svojpomocná likvidácia azbestu nebezpečná a zároveň nezákonná.

[Ako správne postupovať, ak ste pri prerábke narazili na azbest?]

V prípade, že ste narazili na azbest v akejkoľvek forme, všetky súvisiace práce je nevyhnutné pozastaviť a postupovať zodpovedne.

[Neobvyklá požiadavka na likvidáciu azbestu!]

V minulom roku 2022 nás oslovila Detská fakultná nemocnica v Košiciach s neobvyklou žiadosťou o  zásah a vyhotovenie 12 otvorov do azbestocementových priečok na detskom oddelení. 

[Likvidácia azbestu v spoločnosti Slovalco - rekonštrukcia protipožiarnych prestupov]

Azbest bol v minulosti široko používaný v stavebných materiáloch, izoláciách a ďalších stavebných doplnkoch vďaka svojej pevnosti a ohňovzdornosti. Používanie azbestu sa však v posledných rokoch výrazne znížilo a zakázalo kvôli zdravotným rizikám.

[Likvidácia azbestu strešnej krytiny na rodinnom dome v Komárovciach]

V tomto blogovom článku vám priblížime tému, ktorá je častokrát skloňovaná a týka sa ľudí širšej verejnosti. Nie je to nič iné ako likvidácia azbestu strešnej krytiny rodinného domu.  Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Platí rovnako pre všetky oprávnené fyzické i právnické osoby.

Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality. Najvyšší dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Okrem štandardných pravidelných školení BOZP zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov zavádzaním nových technológií, ktoré dokážu zabezpečiť vyššiu bezpečnosť ochrany zdravia našich zamestnancov pri každodennej likvidácii azbestu.

predchádzajúce | nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.