Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Chcem sa zbaviť azbestu. Ako postupovať?]

Aj po dlhej dobe odkedy sa azbest na Slovensku prestal používať, stále sa nachádza v rôznych formách po celom svete. Aby sme sa ho dokázali zbaviť úplne, potrebujeme aby sa každý z nás správal zodpovedne a dal zlikvidovať azbest profesionálnym firmám, ktoré vedia ako s ním zaobchádzať.

[Vplyv azbestu na verejné zdravie]

Význam slova azbest pochádza z gréckeho jazyka, čo znamená „neuhasiteľný“. Je to dobre známy, prirodzene sa vyskytujúci minerál, ktorý sa ľahko rozdeľuje na tenké vlákna.

[Je možné azbest recyklovať?]

Ak by sme vlákna azbestu bezpečne recyklovali a použili na výrobu iných nezávadných materiálov, azbest by viac netrápil obyvateľstvo po celom svete. Poďme si povedať či je vôbec možné azbest recyklovať a či sú dostupné nejaké štúdie.

[Azbest, príčina vzniku rakoviny]

Napriek celoeurópskemu zákazu azbestu z roku 1999, spoločnosť ešte stále bojuje s jeho rizikami. Dnes už vieme, že všetky druhy azbestu sú nebezpečné a jeho nepriaznivé účinky sú zdokumentované. 

[Dôležitosť úplného odstránenia azbestu]

Vedeli ste, že azbest spôsobuje v EÚ 20 000 až 30 000 úmrtí ročne? Tieto čísla sú skutočne alarmujúce a predstavujú hrozbu pre všetkých, ktorí sa snažia problém s azbestom odsúvať alebo inak zľahčovať. 

[Riziká práce s azbestom]

Práca s azbestom je veľmi riziková, hlavne ak ani len netušíme, že pracujeme v priamom kontakte s ním. Preto je dobré aby sme vedeli o rizikách a miestach, kde sa najčastejšie nachádza. 

[Azbest v našich bytoch]

Spoločnosť si v dobrom záujme vždy vyberie aktuálne dostupné materiály, ktoré sú v danej dobe trendom. Takýmto spôsobom sa dostal  karcinogénny azbest aj do našich domácností. Napriek tomu, že sa doba zmenila a dnes už poznáme závažnosť prítomnosti azbestu v jednotlivých materiáloch, stále sa nájde dom alebo byt, kde sa tento materiál ešte nevymenil. Či už z nevedomosti alebo ako výsledok nedôslednej rekonštrukcie.

[Aké riziko predstavuje strecha z azbestu?]

Možno sa pýtate, či Vaša strecha skutočne predstavuje zdravotné riziko. Pokiaľ má niekoľko desaťročí, a je predpoklad, že na dome máte materiál obsahujúci azbest, riziko určite existuje. Neustále vystavenie poveternostným vplyvom môže spôsobiť narúšanie materiálu.

[Ako si vybrať firmu na odstránenie azbestu?]

Ak plánujete rekonštruovať starší byt, dom alebo priemyselný object, určite myslite na to, že v stavbe sa v rôznych formách môže nachádzať azbest. Azbest sa v starších stavbách bežne pridával do omietok, podláh, stropných obkladov, ako aj do lepidiel ktoré sa používali v rôznych konštrukciách. Odstránenie azbestu je vážna záležitosť, pretože azbest je známy karcinogén a jeho pravidelným vdychovaním môžu vzniknúť závažné zdravotné problémy.

[Ako identifikovať rôzne typy azbestu?]

Azbest je zmes silikátových minerálov, ktorý sa pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti používali v priemysle. Až po rokoch aktívneho používania v rôznych stavebných materiáloch sa prišlo na to, že azbest je toxický.

predchádzajúce | nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.