Výhľadávanie

[Azbest, príčina vzniku rakoviny]

Napriek celoeurópskemu zákazu azbestu z roku 1999, spoločnosť ešte stále bojuje s jeho rizikami. Dnes už vieme, že všetky druhy azbestu sú nebezpečné a jeho nepriaznivé účinky sú zdokumentované. 

[Dôležitosť úplného odstránenia azbestu]

Vedeli ste, že azbest spôsobuje v EÚ 20 000 až 30 000 úmrtí ročne? Tieto čísla sú skutočne alarmujúce a predstavujú hrozbu pre všetkých, ktorí sa snažia problém s azbestom odsúvať alebo inak zľahčovať. 

[Riziká práce s azbestom]

Práca s azbestom je veľmi riziková, hlavne ak ani len netušíme, že pracujeme v priamom kontakte s ním. Preto je dobré aby sme vedeli o rizikách a miestach, kde sa najčastejšie nachádza. 

[Azbest v našich bytoch]

Spoločnosť si v dobrom záujme vždy vyberie aktuálne dostupné materiály, ktoré sú v danej dobe trendom. Takýmto spôsobom sa dostal  karcinogénny azbest aj do našich domácností. Napriek tomu, že sa doba zmenila a dnes už poznáme závažnosť prítomnosti azbestu v jednotlivých materiáloch, stále sa nájde dom alebo byt, kde sa tento materiál ešte nevymenil. Či už z nevedomosti alebo ako výsledok nedôslednej rekonštrukcie.

[Aké riziko predstavuje strecha z azbestu?]

Možno sa pýtate, či Vaša strecha skutočne predstavuje zdravotné riziko. Pokiaľ má niekoľko desaťročí, a je predpoklad, že na dome máte materiál obsahujúci azbest, riziko určite existuje. Neustále vystavenie poveternostným vplyvom môže spôsobiť narúšanie materiálu.

[Ako si vybrať firmu na odstránenie azbestu?]

Ak plánujete rekonštruovať starší byt, dom alebo priemyselný object, určite myslite na to, že v stavbe sa v rôznych formách môže nachádzať azbest. Azbest sa v starších stavbách bežne pridával do omietok, podláh, stropných obkladov, ako aj do lepidiel ktoré sa používali v rôznych konštrukciách. Odstránenie azbestu je vážna záležitosť, pretože azbest je známy karcinogén a jeho pravidelným vdychovaním môžu vzniknúť závažné zdravotné problémy.

[Ako identifikovať rôzne typy azbestu?]

Azbest je zmes silikátových minerálov, ktorý sa pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti používali v priemysle. Až po rokoch aktívneho používania v rôznych stavebných materiáloch sa prišlo na to, že azbest je toxický.

[Nachádza sa vo vašej škole azbest?]

Počas našej praxe sme sa už niekoľkokrát stretli s údivom učiteľov aj rodičov, že a v budove ich školy môže nachádzať azbest. Počas opráv budov postavených pred rokom 1980 sa stáva, že sme privolaní ako konzultanti na zistenie prítomnosti azbestu.

[Koľko stojí likvidácia azbestu]

Práce pri odstraňovaní azbestu sú nebezpečné a vyžadujú špeciálne znalosti. Je preto dôležité najať profesionálnu firmu, ktorá je na tieto práce certifikovaná. 

[Likvidácia azbestu v komerčných nehnuteľnostiach]

Azbest veľmi často nachádzame v komerčných budovách. Tie, ktoré boli postavené počas rozmachu v 80-tych a začiatkom 90 rokov častokrát obsahujú stavebné materiály s obsahom azbestu.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.