Výhľadávanie

[Demontáž AZC prestupov v rozvodných skriniach - USS Košice]

V dnešnom článku sa zameriame na jednu z našich posledných prác pre U.S.Steel Košice, kde sme sa zaoberali demontážou azbestových prestupov v rozvodných skriniach. 

[Bezpečnosť pri práci s azbestom je našou prioritou!]

Azbest bol široko používaný v stavebníctve a výrobe väčšiu časť 20. storočia najmä kvôli jeho pôsobivým ohňovzdorným vlastnostiam a trvanlivosti. Pri narušení však azbest uvoľňuje drobné respirabilné vlákna, ktoré môžu pri vdýchnutí časom spôsobiť značné zdravotné problémy. 

[Neobvyklá požiadavka na likvidáciu azbestu!]

V minulom roku 2022 nás oslovila Detská fakultná nemocnica v Košiciach s neobvyklou žiadosťou o  zásah a vyhotovenie 12 otvorov do azbestocementových priečok na detskom oddelení. 

Október sa u nás niesol v znamení likvidácie azbestu strešnej krytiny na kostole v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach. 

[Ako nájsť špecializovanú firmu na likvidáciu azbestu!]

Ako už určite viete stavebné materiály obsahujúce azbest sú zaradené do zoznamu nebezpečných odpadov (NO). Z čoho vyplýva, že pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nevyhnutné osloviť firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom.

[Rekonštrukcia opláštenia Homogenizačného sila v Turni nad Bodvou - likvidácia azbestu.]

V tomto blogovom článku sme sa rozhodli priblížiť našu prácu a možnosti likvidácie azbestu v rôznych prostrediach, ktoré sú menej známe medzi ľuďmi a obsahujú azbest.

[Realizácia likvidácie azbestu - skladová hala Svinica]

Prečo je odborná likvidácia azbestu nevyhnutná?

Odborná sanácia azbestu je nevyhnutná nielen pre jednotlivca, ale aj z hľadiska verejnej bezpečnosti. 

[Ako sa to nerobí!?]

Likvidácia azbestu je proces, ktorý si vyžaduje odborný a hlavne zodpovedný prístup zo strany zhotoviteľa. Prečo zodpovedný? 

[Výzva plánu obnovy. Príspevok na odstránenie AZC krytiny. Ako podať žiadosť?]

Odstránenie azbestovocementových krytín je jednou z najčastejšie vyhľadávaných služieb v oblasti likvidácie azbestu. 

[Azbest - Predchodca sadrokartónu!]

V súčasnosti je použitie sadrokartónu úplne bežnou záležitosťou takmer pri každej stavbe. 

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.