Azbest - Predchodca sadrokartónu!

V súčasnosti je použitie sadrokartónu úplne bežnou záležitosťou takmer pri každej stavbe. Využíva sa ako jednoduchšia náhrada nenosných deliacich stien, podhľadov a pod. Presne takto vnímali použitie azbestu pred niekoľkými desaťročiami aj naši starí rodičia, ako úplne bežnú záležitosť pri výstavbe či rekonštrukcii.

Svoje uplatnenie azbest našiel prakticky všade! Najväčší úspech však dosiahol v stavebníctve.

Môžeme s určitosťou povedať, že azbest sa používal vo vnútorných priestoroch budov ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady, vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie, a tiež vo veľkom ako strešná krytina nazývaná Eternit.

Z týchto materiálov sa vplyvom otrasov, poškodením povrchu, zvetrávaním, a pri akejkoľvek manipulácii ako je narušenie povrchu (búracie práce, rekonštrukcie a pod.) neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna miniatúrnych rozmerov.

Po dlhoročných štúdiách, vedci z celého sveta dokázali, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov, môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu azbestózu, rakovinu pľúc a mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice.

Tak ako bol populárny azbest v minulosti, tak je populárny sadrokartón v súčasnosti. Len s jedným dôležitým rozdielom, ak nájdete voľne uložený sadrokartón všetko je v poriadku. Ak ale nájdete voľne uskladnený azbest, ste v nebezpečenstve!

Čo robiť pokiaľ nájdete nelegálnu skládku azbestu?

Ak nájdete voľne uložený odpad tzv. čiernu skládku s obsahom azbestu, oznámte to akémukoľvek orgánu verejnej správy a nezdržiavajte sa v blízkosti skládky. Najkompetentnejší orgán na oznámenie je Obvodný úrad životného prostredia.

Čo robiť ak sa potrebujete zbaviť azbestu bezpečne?

Nikdy sa nepokúšajte o likvidáciu azbestu svojpomocne! Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými firmami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky, riskujete tak svoje zdravie a zdravie vášho okolia. Je potrebné uvedomiť si, že v zlých poveternostných podmienkach sa azbestové vlákna môžu rozptýliť až do okruhu 5 km!

Spoľahnite sa na odborníkov a kontaktujte nás v Ronar s.r.o., poskytujeme profesionálne, komplexné služby likvidácie azbestu. Naše portfólio služieb zahŕňa demontáž azbestu: likvidácia azbestovocementových striech, boletických panelov na priemyselných budovách, demontáž azbestových priečok, stupačiek a iných.

Postaráme sa o odbornú demontáž azbestu, jeho stabilizáciu, prepravu a následné zneškodnenie.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.