Kontakt

RONAR s.r.o. Kmeťova 24
040 01 Košice
Slovakia

Tel./Fax: 055 622 02 99
Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Spoločnosť RONAR s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:14881/V

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2623064261/1100
IBAN: SK1411000000002623064261 
SWIFT: TATRSKBX 
IČO: 36 579 254

DIČ: 2021824849

IČ DPH: SK2021824849

RONAR s.r.o.
Kmeťova 24
040 01 Košice
Slovakia
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.