Ronar
Infolinka: 0910 907 040
Váš azbest
náš problém

Zneškodnenie azbestu Ronar - o nás

 

Spoločnosť Ronar s.r.o. oslávila v roku 2019  okrúhlych 15 rokov od jej vzniku.

 

Zneškodnenie azbestu a jeho likvidácia za posledných 15 rokov radí našu spoločnosť medzi lídrov v tejto oblasti.

 

Za uplynulé obdobie spoločnosť Ronar s.r.o. eviduje približne 460 realizovaných stavieb a cca 6 500 t odborne zneškodneného azbestocementového odpadu uskladneného na skládke NO.

 

Od roku 2013 naša spoločnosť rozšírila svoju činnosť o  vykonávanie prác horolezeckou technikou.

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

   

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.