Zneškodnenie azbestu Ronar - o nás

 

Spoločnosť Ronar s.r.o. oslávila v roku 2019  okrúhlych 15 rokov od jej vzniku.

 

Zneškodnenie azbestu a jeho likvidácia za posledných 15 rokov radí našu spoločnosť medzi lídrov v tejto oblasti.

 

Za uplynulé obdobie spoločnosť Ronar s.r.o. eviduje viac ako 500 realizovaných stavieb a vyše 7.000 ton odborne zneškodneného azbestocementového odpadu uskladneného na skládke NO.

 

Od roku 2013 naša spoločnosť rozšírila svoju činnosť o  vykonávanie prác horolezeckou technikou.

 

Naša spoločnosť úspešne realizovala projekty ako demontáž chladiaceho systému v chladiacich vežiach AE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice.

 

Významné projekty sme realizovali v spoločnostiach: VSD a.s. - komplexná likvidácia azbestu v elektrických staniciach na Slovensku

                                                                                     Slovenské elektrárne a.s. - komplexná likvidácia azbestu v priestoroch vodných elektrárni

                                                                                     U.S.Steel Košice s.r.o. - likvidácia azbestu z Ohrievača vetra č. 13, Vysoká pec č. 1 

                                                                                                                            - likvidácia azbestu z Ohrievača vetra č. 24, Vysoká pec č. 2 

                                                                                     CRH (Slovensko) a.s. - komplexná likvidácia azbestu na oplášteniach budov v Turni nad Bodvou

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.