Zneškodnenie azbestu Ronar - o nás

 

Spoločnosť Ronar s.r.o. oslávi v roku 2024  okrúhlych 20 rokov od jej vzniku.

 

Zneškodnenie azbestu a jeho likvidácia za posledných 20 rokov radí našu spoločnosť medzi lídrov v tejto oblasti.

 

Za uplynulé obdobie spoločnosť Ronar s.r.o. eviduje viac ako 500 realizovaných stavieb a vyše 7.000 ton odborne zneškodneného azbestocementového odpadu uskladneného na skládke NO.

 

Od roku 2013 naša spoločnosť rozšírila svoju činnosť o  vykonávanie prác horolezeckou technikou.

 

Naša spoločnosť úspešne realizovala projekty ako demontáž chladiaceho systému v chladiacich vežiach AE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice.

 

Významné projekty sme realizovali v spoločnostiach: VSD a.s. - komplexná likvidácia azbestu v elektrických staniciach na Slovensku

                                                                                     Slovenské elektrárne a.s. - komplexná likvidácia azbestu v priestoroch vodných elektrárni

                                                                                     U.S.Steel Košice s.r.o. - likvidácia azbestu z Ohrievača vetra č. 13, Vysoká pec č. 1 

                                                                                                                            - likvidácia azbestu z Ohrievača vetra č. 24, Vysoká pec č. 2 

                                                                                     CRH (Slovensko) a.s. - komplexná likvidácia azbestu na oplášteniach budov v Turni nad Bodvou

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.