Fotogaléria

Fotogaléria

Demontáž podhľadov
Balenie AZC do PE vriec
Balenie AZC do Big bagov
Čistenie káblového kanála
Vyhmlievanie káblového priestoru
Demontáž AZC dosiek z chladiacej veže
Demontáž, stabilizácia a balenie AZC krytiny
Káblový kanál po sanácii AZC mat.
Káblový kanál pred sanáciou AZC mat.
Kontrolné meranie po sanácii AZC
Odsávacia komora Quick Dush
Demontáž AZC v ťažkom priemysle
Sanácia AZC mat. v guľovom mlyne
Stabilizácia AZC obloženia stĺpa
Nakládka Big bagov do kontajnera na NO
Uloženie AZC odpadu na skládke NO
Hygienická komora pre vstup do KP
Vyhmlievanie priestorov po sanácii
Odsávacie zariadenie s reguláciou podtlaku
Stabilizácia AZC krytiny kostol
Demontáž AZC krytiny kostol
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.