rok 2020

Pre zvýšenú požiadavku od zákazníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s azbestom sme zriadili sekciu pridávania blogov s najčastejšími otázkami. Cieľom týchto blogov je poradiť a pomôcť ľuďom ako zodpovedne postupovať s problematikou azbestového nebezpečenstva .

Fotogaléria

strešná krytina s obsahom azbestu
[Ako postupovať ak mám na streche azbestovú krytinu?]
Celý článok

Mám na streche azbestovú krytinu. Ako mám zodpovedne postupovať aby som neohrozil seba a okolie?

 

 

Pridané: 18.3.2020
[Azbest a ohrozenie zdravia]
Celý článok

Môže azbestocementová strešná krytina, ktorú mám na streche ohrozovať moje alebo verejné zdravie?

Pridané: 30.3.2020
[Cena za likvidáciu AZC strešnej krytiny?]
Celý článok

Aká drahá je odborná demontáž azbestocementového materiálu oprávnenou firmou?

Pridané: 20.4.2020
[Nelegálne skládky s azbestovým odpadom]
Celý článok

Prečo si nechránime prírodu a našim nezáujmom vznikajú nelegálne čierne skládky s azbestocementovým odpadom?

Pridané: 6.5.2020
[Existujú dotácie na likvidáciu azbestu?]
Celý článok

Poskytuje štát príspevky alebo dotácie fyzickym osobám pre ekologickú likvidáciu azbestu zo striech rodinných domov?

Pridané: 18.6.2020
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.