Blog 2020

Pre zvýšenú požiadavku od zákazníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s azbestom sme zriadili sekciu pridávania blogov s najčastejšími otázkami. Cieľom týchto blogov je poradiť a pomôcť ľuďom ako zodpovedne postupovať s problematikou azbestového nebezpečenstva .

[Odstránenie azbestu počas koronavírusovej pandémie]

Koronavírusová pandémia zmenila svet. Mnoho priemyselných odvetví sa zastavilo s cieľom uchrániť zamestnancov, a ostali otvorené len tie, ktoré sme nevyhnutne potrebovali k životu.

[Odstránenie eternitu zo striech]

Aj napriek zákazu používania nájdeme eternit na mnohých stavbách. V minulosti sa používal hlavne ako strešná krytina, ale vyskytuje sa napríklad aj na fasádach a plotoch.

[Likvidácia azbestu krok za krokom]

Či už vlastníte rodinný dom, alebo bývate v bytovom dome, s azbestom sa môžete stretnúť kdekoľvek. Okrem striech sa azbest často nachádza v bytových stupačkách, starších podlahách s linoleom, alebo v elektroinštaláciách.

[Ako zistím, že sa v mojom dome vyskytuje azbest?]

Kúpili alebo zdedili ste starší domček a plánujete rekonštrukciu? Viete však ako zistíte, že sa v materiáloch nachádza azbest a je potrebná odborná likvidácia azbestu?

[Ako postupovať, ak niekto v mojom okolí nelegálne zhadzuje eternitovú strechu]

Situácia, kedy sused, známy, alebo správca domu začal s odstraňovaním eternitovej strechy vo vlastnej réžii nie je až tak neobvyklá. Náklady súvisiace s odstránením, nízke povedomie o spôsoboch odstraňovania, alebo zľahčovanie rizík sú často faktormi, ktoré odradia majiteľa nehnuteľnosti od odbornej demontáže.

[Ako postupovať ak mám na streche azbestovú krytinu?]
Celý článok

Mám na streche azbestovú krytinu. Ako mám zodpovedne postupovať aby som neohrozil seba a okolie?

 

 

Pridané: 18.3.2020
[Azbest a ohrozenie zdravia]
Celý článok

Môže azbestocementová strešná krytina, ktorú mám na streche ohrozovať moje alebo verejné zdravie?

Pridané: 30.3.2020
[Cena za likvidáciu AZC strešnej krytiny?]
Celý článok

Aká drahá je odborná demontáž azbestocementového materiálu oprávnenou firmou?

Pridané: 20.4.2020
[Nelegálne skládky s azbestovým odpadom]
Celý článok

Prečo si nechránime prírodu a našim nezáujmom vznikajú nelegálne čierne skládky s azbestocementovým odpadom?

Pridané: 6.5.2020
[Existujú dotácie na likvidáciu azbestu?]
Celý článok

Poskytuje štát príspevky alebo dotácie fyzickym osobám pre ekologickú likvidáciu azbestu zo striech rodinných domov?

Pridané: 18.6.2020
nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.