Ako zistím, že sa v mojom dome vyskytuje azbest?

Kúpili alebo zdedili ste starší domček a plánujete rekonštrukciu? Viete však ako zistíte, že sa v materiáloch nachádza azbest a je potrebná odborná likvidácia azbestu?

Samotný azbest je prírodný materiál, ktorý sa v minulosti hojne využíval pri stavbe budov. Vlákna azbestu vykazujú veľkú pevnosť v ťahu, je odolný voči chemickým činidlám a má výborné tepelnoizolačné a ohňovzdorné vlastnosti.

Azbest tvoria vlákna, ktoré pri štiepení vytvárajú malé ihličky.  Problémom je, ak sa pri namáhaní materiálu obsahujúceho azbest začnú uvoľňovať ostré vlákna. Tie sa môžu dostať do pľúc a spôsobiť závažné ochorenia ako azbestózu, mezotelióm alebo pleurálne plaky.

Ak máte podozrenie, že sa v materiáloch vo Vašom dome nachádza azbest, môžete o pomoc požiadať certifikované laboratóriá. Tieto laboratóriá ponúkajú:

  • Akreditovaný odber vzoriek vnútorného ovzdušia
  • Akreditovaný odber vzoriek stavebných materiálov
  • Identifikáciu azbestu vo vzorke vrátane stanovenia koncentrácie azbestových vlákien
  • Stanovenie azbestu vo vode, stavebných materiáloch a zemine

Limitné hodnoty pre obsah azbestu sú stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 259/2008, a povoľuje najvyššiu prípustnú hodnotu 1000 vlákien / m3. Vzťahuje sa na priemer vlákien menší ako 3 µm, dĺžku vlákien väčšiu ako 5 µm a pomer dĺžky a priemeru vlákna väčší ako 3:1. Ak je táto norma prekročená, zákazník je odporučený na odbornú firmu venujúcu sa likvidácii azbestu.

Likvidácia azbestu patrí do rúk odborníkom. Ak ste sa v podobnej situácii ocitli aj Vy, kontaktujte nás.  Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na likvidáciu azbestu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.