rok 2017

[Nebezpečenstvo azbestu]
Celý článok

Škodlivosť azbestu - riziko vystavenia prachu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest.

Pridané: 22.02.2017
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.