Výhľadávanie

[Neobvyklá požiadavka na likvidáciu azbestu!]

V minulom roku 2022 nás oslovila Detská fakultná nemocnica v Košiciach s neobvyklou žiadosťou o  zásah a vyhotovenie 12 otvorov do azbestocementových priečok na detskom oddelení. 

Október sa u nás niesol v znamení likvidácie azbestu strešnej krytiny na kostole v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach. 

[Ako nájsť špecializovanú firmu na likvidáciu azbestu!]

Ako už určite viete stavebné materiály obsahujúce azbest sú zaradené do zoznamu nebezpečných odpadov (NO). Z čoho vyplýva, že pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nevyhnutné osloviť firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom.

[Rekonštrukcia opláštenia Homogenizačného sila v Turni nad Bodvou - likvidácia azbestu.]

V tomto blogovom článku sme sa rozhodli priblížiť našu prácu a možnosti likvidácie azbestu v rôznych prostrediach, ktoré sú menej známe medzi ľuďmi a obsahujú azbest.

[Realizácia likvidácie azbestu - skladová hala Svinica]

Prečo je odborná likvidácia azbestu nevyhnutná?

Odborná sanácia azbestu je nevyhnutná nielen pre jednotlivca, ale aj z hľadiska verejnej bezpečnosti. 

[Ako sa to nerobí!?]

Likvidácia azbestu je proces, ktorý si vyžaduje odborný a hlavne zodpovedný prístup zo strany zhotoviteľa. Prečo zodpovedný? 

[Výzva plánu obnovy. Príspevok na odstránenie AZC krytiny. Ako podať žiadosť?]

Odstránenie azbestovocementových krytín je jednou z najčastejšie vyhľadávaných služieb v oblasti likvidácie azbestu. 

[Azbest - Predchodca sadrokartónu!]

V súčasnosti je použitie sadrokartónu úplne bežnou záležitosťou takmer pri každej stavbe. 

[Minerál 20.storočia, ktorý zanechal stopu]

Azbest - minerál 20. storočia. Aj takto sa nazýva, skupina vláknitých minerálov prírodne sa vyskytujúcich v zemskej kôre. Bol vyhľadávaný najmä kvôli vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam a jednoduchému mechanickému spracovaniu.

[Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na likvidáciu azbestu]

Prenechajte starosti s azbestom na nás!

Potrebujete sa zbaviť škodlivého azbestu a nemáte predstavu ako funguje samotná sanácia a ako postupovať? Rozumieme vám. Z toho dôvodu sme u nás zaviedli možnosť vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.