Výzva plánu obnovy. Príspevok na odstránenie AZC krytiny. Ako podať žiadosť?

Odstránenie azbestovocementových krytín je jednou z najčastejšie vyhľadávaných služieb v oblasti likvidácie azbestu. Správa o nadchádzajúcej výzve plánu obnovy a možnom príspevku na odstránenie azbestu je vynikajúcou správou pre mnoho domácností (FO). Tí, ktorí ešte nemali možnosť vymeniť pôvodnú eternitovú krytinu, či už z finančných dôvodov alebo z nevedomosti, v najbližšej dobe sa budú môcť zapojiť do výzvy a podať žiadosť na príspevok na odstránenie AZC krytiny.

Ministerstvo životného prostredia SR už dlhšie avizovalo verejnosti plánované dotácie na likvidáciu azbestu, práve z dôvodu, že proces odstraňovania nebezpečného odpadu (azbestu) je finančne náročný.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v septembri vyhlásila 2 pilotné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na obnovu rodinných domov v celkovom objeme 30 miliónov eur s platnosťou do roku 2026. Cieľom je obnova starších domov, ktoré boli postavené pred 1. januárom 2013.

Obnovou rodinných domov musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % a to zlepšením tepelno-izolačných vlastností budovy.

Ak je podmienka splnená, v takom prípade bude odstránenie azbestu z rodinných domov súčasťou preplatených nákladov z príspevku.
 

Ako získať príspevok na odstránenie azbestu?

  • Overte si, či ste oprávnený žiadateľ, a o aký príspevok môžete žiadať
  • Uistite sa, že váš dom spĺňa podmienky
  • Pripravte si potrebné dokumenty, a v prípade potreby sa poraďte s odborníkmi (stavebný projektant a autorizovaná osoba na energetické posúdenie)
  • Vyplňte formulár žiadosti na www.obnovdom.sk
  • Po schválení žiadosti je potrebné vybrať dodávateľa prác.
     

Prvé dotácie na likvidáciu azbestu

Od 15. októbra 2022 bude možné podávať žiadosti o dotácie pre fyzické osoby online formou na stránke, poštou adresovanou na Slovenskú Asociáciu Životného Prostredia(SAŽP) alebo osobne od pondelka 17. októbra 2022 v regionálnych centrách, a na podateľni SAŽP.

Pri odstránení azbestu z rodinného domu je nevyhnutné nájsť certifikovanú firmu, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestu. Nenechávajte nič na náhodu a ozvite sa nám. V Ronar s.r.o. Vám vypracujeme cenovú ponuku na odstránenie azbestu pripravíme plán práce a podklady pre povolenie na likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a povolenie od Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a služby, ktoré Vám uľahčia život. Informujte sa e-mailom alebo telefonicky. Váš azbest, náš problém!

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.