2021

Pre zvýšenú požiadavku od zákazníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s azbestom sme zriadili sekciu pridávania blogov s najčastejšími otázkami. Cieľom týchto blogov je poradiť a pomôcť ľuďom ako zodpovedne postupovať s problematikou azbestového nebezpečenstva .

[Likvidácia azbestu počas pandémie nie je problém]

Pandémia bez pochýb zasiahla všetkých, jednotlivcov aj firmy. Mnoho služieb v súčasnosti nie je možné poskytovať, preto aj my dostávame otázky od našich klientov, či naša firma môže pracovať.

Chceme Vás ubezpečiť, že aj napriek všetkým prekážkam, naša spoločnosť svojim klientom aj naďalej pomáha.

[Plánujete búrať starý dom? Najprv zistite, či sa v dome nenachádza azbest!]

Ak plánujete zbúranie budovy, alebo časti areálu, je potrebné najskôr zistiť, či v nich nie je prítomný azbest. Ak sa azbest nachádza v budove, ktorá bude zbúraná, môže spôsobiť obrovské problémy tým, že sa do atmosféry dostanú nebezpečné azbestové vlákna. Preto je dôležité ešte pred demoláciou urobiť prieskum, či sa v stavbe nenachádza azbest.

[Je to azbest alebo nie?]

Je vcelku obtiažne zistiť, či sa vo Vašom príbytku nachádza azbest. Aj keď azbest predstavuje pre ľudské zdravie veľké nebezpečenstvo, často sa je obsiahnutý v základných stavebných materiáloch, a obyvatelia bytu alebo domu o ňom ani nevedia.

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.