Čo by ste mali vedieť pred kúpou staršieho domu?

Kúpa domu je zásadné životné rozhodnutie. Časť kupujúcich vyhľadáva ľahšiu no drahšiu cestu a rozhodnú sa pre kúpu novostavby. Druhá časť kupujúcich hľadá lacnejšiu cestu kúpou staršej nehnuteľnosti.

Staršie stavby sú lákavým objektom kvôli svojmu šarmu a kvalitnému remeselnému spracovaniu. Na jednu vec však netreba zabúdať – v dobe výstavby týchto domov bol azbest bežnou súčasťou stavebných materiálov.

Ak bol dom postavený pred rokom 1990, existuje veľmi vysoká šanca, že bude obsahovať azbest. Ten bol často využívaný vďaka svojej odolnosti voči teplu a teda bol súčasťou rôznych stavebných materiálov. Škodlivosť azbestu bola bohužiaľ zistená až neskôr.

Väčšinu budúcich kupcov ani nenapadne nechať si urobiť test na prítomnosť azbestu. Kúpia tak nehnuteľnosť s environmentálnou záťažou. Počas plánovanej rekonštrukcie tak môžu vzniknúť náklady s ktorými nikto nepočítal.

Ako si nepripraviť nepríjemné prekvapenie? Kontaktujte firmu s certifikáciou na likvidáciu azbestu. Tá na základe testov dokáže spoľahlivo odhaliť možnú prítomnosť azbestu. Ak budete požadovať test ešte pred kúpou nehnuteľnosti, určite budete potrebovať povolenie pôvodného majiteľa na odber vzoriek.

Je potrebné si uvedomiť, že samotný azbest pokiaľ nie je porušený, nie je nebezpečný. Problém nastáva v okamihu jeho poškodenia. To sa pri starších stavbách deje pravidelne vďaka mechanickému opotrebeniu, alebo vďaka pôsobeniu počasia. Taktiež k jeho narušeniu môže dôjsť práve počas rekonštrukcie domu.

Ak ste sa rozhodli pre kúpu staršieho domu s následnou rekonštrukciou, odporúčame Vám vyhradiť si časť rozpočtu na likvidáciu azbestu. Vyhnete sa tak neplánovaným výdavkov s ktorými ste nepočítali.

A ako si vybrať vhodnú firmu na odstránenie azbestu?

Likvidácia azbestu je riziková práca určená len pre certifikované firmy. Takáto spoločnosť je schopná preukázať sa všetkými potrebnými povoleniami, ako aj už zrealizovanými projektami. Ešte pred spustením prác firmy vypracuje projekt, požiada o jeho schválenie príslušné úrady a až následne spustí práce na stavbe. Likvidácia azbestu zaberie zväčša 2-3 dni, všetko však závisí od typu stavby a množstva azbestu v nej. Firma azbest následne odvezie na skládku nebezpečného odpadu a Vám sa zdokladuje jeho odborné zneškodnenie. Priestory stavby následne vyčistí a prevedie všetky merania potrebné pre garanciu zdravého užívania stavby.

Máte ďalšie otázky? Nech sa páči, kontaktujte nás. Radi Vám všetko zodpovieme, prípadne pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na odstránie azbestu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.