rok 2016

[Demontáž azbestu zo striech rodinných domov]
Celý článok

Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na rodinných domoch

Pridané: 14.8.2016
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.