rok 2016

[Demontáž azbestu zo striech rodinných domov]
Celý článok

Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny na rodinných domoch

Pridané: 14.8.2016
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.