[Demontáž azbestu zo striech rodinných domov]
Späť na výber

Demontáž azbestu zo striech rodinných domov

Ak máte na rodinnom dome azbestovú strešnú krytinu postup je nasledovný:

Naša spoločnosť Vám vypracuje nezáväznú Cenovú ponuku na odbornú demontáž AZBESTOCEMENTOVEJ strešnej krytiny (ETERNIT – vlnitý, šablóna)

 

V cenovej ponuke bude zahrnutý komplexný servis – (všetky potrebné súhlasy a povolenia vybaví naša spoločnosť):

  • Na základe uzavretej zmluvy o dielo so zákazníkom naša spoločnosť vypracuje a získa potrebné súhlasy od príslušných úradov 
  • Azbest a jeho likvidácia podlieha rôznym zákonom, preto na jeho likvidovanie vydávajú povolenia úrady - Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Obvodný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Úrady majú na vydanie súhlasu lehotu 30 dní. Až po získaní rozhodnutí môžeme nastúpiť na danú zákazku.
  • Pred samotnou demontážou vykonajú naši zamestnanci stabilizáciu azbestovej krytiny aplikáciou (nastriekaním) prípravku A – penetration power. Za pomoci vysokotlakého striekacieho zariadenia STORCH vykonáme postrek strešnej krytiny.Takto nanesený stabilizačný prípravok A penetration power v priebehu pár minut zatuhne. Vytvorí sa súvislá gumenú vrstva, ktorá pevne zastabilizuje AZC vlákna proti úniku do ovzdušia. 
  • Následne naši zamestnanci vykonajú  ručne demontáž takto zastabilizovanej azbestovej strešnej krytiny. Strešná krytina sa demontuje a ukladá do PVC vriec priamo na streche a vrecia sa označia " POZOR AZBEST".
  • AZBEST zabalený do nepriepustných plastových vriec sa naloží do kontajnera a odvezie oprávneným prepravcom na skládku nebezpečného odpadu.
  • Posledný krok je vypracovanie záverečnej správy pre zákazníka, ktorú potrebuje ku kolaudácii (pokiaľ je to uvedené v stavebnom povolení)

Takýmto spôsobom sa má realizovať odborná sanácia azbestovej strešnej krytiny. Žiaľ v praxi sa stretávame s neodbornou demontážou, prípadne požiadavkou iba o vývoz  azbestovej strešnej krytiny. Chceme upozorniť zákazníkov, že naša spoločnosť vie zabezpečíť iba komplexnú sanáciu azbestu a žiadne čiastočné riešenia (iba preprava, zneškodnenie, alebo dodanie dokladov o zneškodnení). Najdôležitejšou a veľmi podceňovanou činnosťou je samotná stabilizácia azbestu. V prípade neodbornej manipulácie s azbestovou krytinou môže dojsť k poškodeniu zdravia nie len osôb vykonávajúcich túto demontáž, ale aj osôb nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti, t.z. môže dojsť k ohrozeniu zdravia verejnosti. (sesedia, nájomnici)  Preto Vám neodporúčame manipulovať s azbestovou krytinou a odporúčame Vám obrátit sa na  firmu s oprávnením na manipuláciu s azbestovým materiálom.

Pridané: 14.8.2016

Fotogaléria

Demontáž AZC mat
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.