Likvidácia azbestu počas pandémie nie je problém

Pandémia bez pochýb zasiahla všetkých, jednotlivcov aj firmy. Mnoho služieb v súčasnosti nie je možné poskytovať, preto aj my dostávame otázky od našich klientov, či naša firma môže pracovať.

Chceme Vás ubezpečiť, že aj napriek všetkým prekážkam, naša spoločnosť svojim klientom aj naďalej pomáha.

Likvidácia azbestu bola náročná už aj pred pandémiou

Je potrebné si uvedomiť, že pracujeme s nebezpečnými materiálmi. Azbest je najnebezpečnejší pri narušení, kedy sa do ovzdušia uvoľňujú azbestové vlákna. Ich vdýchnutím sa môžu vlákna dostať do pľúc a spôsobiť dlhodobé škody. Akákoľvek práca spojená s azbestom je riziková a kolegovia ktorí ju vykonávajú musia byť zvlášť obozretní.

Pri odstraňovaní azbestu je potrebné postupovať maximálne opatrne a prácu by mali vykonávať len osoby ktoré úspešne prešli školeniami, majú rozsiahle skúsenosti s prácou s azbestom a samozrejme dodržiavať všetky opatrenia.

Covid spôsobil množstvo ťažkostí

Aj my sme sa museli prispôsobiť. Likvidácia azbestu zahŕňa aj plánovanie a spoluprácu s ďalšími odborníkmi. Tento aspekt sa nám podarilo vyriešiť a väčšina plánovania a komunikácie už prebieha online, prípadne priamo na stavbe s dodržiavaním bezpečného odstupu.  Počas samotného odstraňovania azbestu je dodržiavaný bezpečný odstup a na pracovisku sa nachádza len nevyhnutný počet pracovníkov.  Naši kolegovia majú bohaté skúsenosti s používaním osobných ochranných prostriedkov, takže používanie oblekov, masiek a rukavíc nebola pre nás žiadna novinka.

Je likvidácia azbestu naozaj potrebná?

Je dôležité vedieť, kedy je likvidácia azbestu vo Vašej budove nutná. Ak je materiál s obsahom azbestu poškodený, určite je dôvod sa obávať a kontaktovať nás čím skôr. Naši kolegovia situáciu zhodnotia a navrhnú Vám riešenie.

Odstránenie azbestu vykoná náš profesionálny team, ktorý zabezpečí aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľov budovy.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás telefonicky na 0910 90 70 40, alebo prostredníctvom nášho formulára. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.