Plánujete búrať starý dom? Najprv zistite, či sa v dome nenachádza azbest!

Ak plánujete zbúranie budovy, alebo časti areálu, je potrebné najskôr zistiť, či v nich nie je prítomný azbest. Ak sa azbest nachádza v budove, ktorá bude zbúraná, môže spôsobiť obrovské problémy tým, že sa do atmosféry dostanú nebezpečné azbestové vlákna. Preto je dôležité ešte pred demoláciou urobiť prieskum, či sa v stavbe nenachádza azbest.

Azbest môže ostať roky nepovšimnutý

Mnoho majiteľov budov je presvedčených, že ak by bol v budove azbest, určite by o ňom vedeli. Azbest býva často skrytý v častiach budovy, ktoré nie sú viditeľné, prípadne býva súčasťou základných stavebných prvkov.

To v konečnom dôsledku znamená, že azbest ostane nepovšimnutý. Pri búracích prácach si musíte byť istý, že sa v budove nenachádza v žiadnej zložke.

Predpisy

Majiteľ budovy má vždy zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby sa počas demolácie budovy nedostali do ovzdušia azbestové vlákna. Azbest je najnebezpečnejší práve pri jeho narušení. Preto ak sa v budove alebo areáli zistí prítomnosť azbestu, majiteľ má povinnosť zabezpečiť odstránenie azbestu.

Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu je relatívne rýchla záležitosť, preto sa nemusíte obávať veľkých časových zdržaní. Vykonáva ju certifikovaná firma, ktorá má všetky príslušné povolenia a azbest zlikviduje tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ani žiadnej environmentálnej ujme.

Firma presne identifikuje azbest v materiáloch alebo častiach budov, kde je bežným návštevníkom skrytý, zabezpečí potrebnú dokumentáciu a povolenia, a pripraví presný časový harmonogram prác. Samotná likvidácia azbestu v prípade rodinných domov trvá približne 2-3 dni, v prípade väčších budov alebo areálov trochu dlhšie.

Ak potrebujete zbúrať staršiu stavbu a nie ste si istý, či sa v nej nachádza azbest, zavolajte nám. Radi vám pomôžeme.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.