Likvidácia azbestu – tieto veci by ste mali vedieť!

Materiály obsahujúce azbest sú pre vaše zdravie veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť ťažké ochorenia. Ak vaša nehnuteľnosť obsahuje azbest, je nevyhnutné, aby ste ho čo najskôr odstránili.

Kontrola prítomnosti azbestu

Testovanie prítomnosti azbestu je prvou časťou likvidácie azbestu. Testy realizujú certifikovaní odborníci a výsledky odpovedia na otázku, či vaša nehnuteľnosť obsahuje azbest a kde sa na nej nachádza. Testy samozrejme prebiehajú v spolupráci s certifikovaným laboratóriom.

Likvidácia azbestu sa líši podľa typu nehnuteľnosti

Odstránenie azbestu je zložitý proces, ktorý trvá nejaký čas. Obytné nehnuteľnosti sa zvyčajne dokončujú rýchlejšie ako komerčné nehnuteľnosti. Obyvatelia sú požiadaní, aby opustili budovu na nevyhnutný čas počas procesu odstránenia azbestu.

Počas odstraňovania azbestu v komerčných budovách musia často zostať prevádzky otvorené. Vďaka tomu je likvidácia azbestu časovo náročnejšia. Počas prác je potrebné miesto likvidácie poriadne utesniť, aby nedošlo ku kontaminácii zvyšných priestorov, a samotný priebeh likvidácie sa prispôsobuje otváracej dobe ostatných prevádzok. To samozrejme spôsobuje časovú náročnosť prác.

Výskyt azbestu nie je možné zistiť voľným okom

Azbest nie je vidieť! Samotný azbest nie je škodlivý do momentu, kedy dôjde k jeho poškodeniu. Azbestové vlákna ktoré sa pri poškodení uvoľnia sú mikroskopické a môžu voľne poletovať vzduchom alebo sa nachádzať v prachu. Do organizmu sa ľahko dostanú cez ústa alebo nos. Expozícia azbestu nie je viditeľná, a ani nenastane okamžitá reakcia organizmu, preto je veľmi nebezpečná.

Odstránenie azbestu je povolené len certifikovaným spoločnostiam

Odstraňovanie a likvidácia azbestu jednotlivcom alebo firmou bez povolenia je nezákonné. Existujú právne predpisy a nariadenia, ktoré presne špecifikujú postup, ako azbest odstrániť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Azbestové vlákna sú veľmi nebezpečné a za likvidáciu vo vlastnej réžii môžete dostať pokutu. Na odstránenie azbestu vždy zavolajte certifikovanú spoločnosť.

Odstránenie azbestu trvá niekoľko dní

Odstránenie azbestu nie je ľahký proces a jeho dokončenie môže trvať niekoľko dní. Časová náročnosť závisí od mnohých faktorov. Ak je azbest vo veľkej komerčnej budove, jeho bezpečné odstránenie môže trvať aj viac dní. Pri rodinných domov je predpoklad 2-3 dni, samozrejme všetko závisí od množstva azbestu, veľkosti stavby a architektonického riešenia stavby. Spoločnosť, ktorá Vám bude s jeho odstránením pomáhať, Vám pred jeho likvidáciou predostrie presný časový harmonogram, aby ste sa Vy ako užívateľ budovy vedel pripraviť.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.