Je to azbest alebo nie?

Je vcelku obtiažne zistiť, či sa vo Vašom príbytku nachádza azbest. Aj keď azbest predstavuje pre ľudské zdravie veľké nebezpečenstvo, často sa je obsiahnutý v základných stavebných materiáloch, a obyvatelia bytu alebo domu o ňom ani nevedia.

Čo môžete robiť, ak máte podozrenie na výskyt azbestu?

Najskôr je dôležité podotknúť, že rozoznať prítomnosť azbestu voľným okom je takmer nemožné. Mnoho materiálov vyzerá rovnako ako tie s obsahom azbestu, pričom sú v skutočnosti neškodné.

Kde je možné nájsť azbest? Medzi najčastejšie miesta v domácnosti patrí izolácia, cement, dlažba alebo obkladové materiály. Bežný človek nevie rozlíšiť len podľa vzhľadu materiálu aj prítomnosť azbestu.

Je lepšie vedieť, než nevedieť

Pokiaľ ide o expozíciu azbestu, nemali by ste riskovať. Ak sa azbest dostane do atmosféry, môže byť mimoriadne nebezpečný. K tomu obvykle dôjde iba ak je materiál v zlom stave, alebo je poškodený. Takže ak máte akékoľvek podozrenie, určite odporúčame kontaktovať firmu, ktorá sa zaoberá identifikáciou a likvidáciou azbestu.

Likvidácia azbestu - Spolupracujte s profesionálmi

Jediný spôsob ako spoľahlivo zistiť, či je vo Vašom príbytku azbest, je povolať firmu so špecializáciou na identifikáciu a likvidáciu azbestu. Firma počas prieskumu odoberie vzorky materiálov, a odošle na rozbor do špecializovaného laboratória. Ak sa ukáže, že vzorky naozaj obsahujú azbest, bude Vám odporučené odstránenie azbestu.

Firma Vám vypracuje nezáväznú cenovú ponuku na likvidáciu azbestu. Ak ju akceptujete, dohodne si s Vami plán a presný časový harmonogram prác.

Časový úsek počas ktorého prebieha likvidácia azbestu je variabilný, závisí od množstva materiálu, ktoré je potrebné odstrániť. Prevažne je potrebné pripraviť sa na 2-3 dni prác, počas ktorých sa bude prebiehať odstránenie azbestu.

Ak máte záujem o viac informácií o postupoch, termínoch alebo cene, kontaktujte nás na 0910 90 70 40, alebo prostredníctvom nášho formulára.

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.