Čo zahŕňa cena likvidácie azbestu?

Je pochopiteľné, že svoje ťažko zarobené peniaze chcete minúť na príjemnejšie veci než je likvidácia azbestu. Prvá otázka majiteľov stavieb po zistení, že sa v stavbe nachádza azbest je: Koľko to bude stáť.

Pripravili sme pre vás malú pomôcku, ktorá vám pomôže zorientovať sa v jednotlivých položkách cenovej ponuky:

Dôležitý fakt je, že každá cenová ponuka je individuálna. Zohľadňuje množstvo faktorov, preto nemá význam orientovať sa v ponukách len na základe informácií od známych, ktorých východisková situácia mohla byť úplne iná, než tá vaša.

1. Veľkosť a umiestnenie

Toto sú prvé faktory, ktoré v ponuke zohľadňujeme. Najrozhodujúcejšou skutočnosťou ktorá ovplyvňuje náklady na odstránenie azbestu je plocha, z ktorej je azbest potrebné odstrániť. Taktiež je rozdiel, či likvidácia azbestu prebieha na streche rodinného domu, alebo napríklad v interiéri bytového domu.

2. Čas likvidácie azbestu

Zložitá dispozícia domu, nutnosť ochrany historických alebo architektonických prvkov domu spôsobuje vyššiu časovú náročnosť a teda aj vyššie náklady.

3. Materiálne zabezpečenie a počet zamestnancov

Každá likvidácia azbestu prebieha za zvýšených bezpečnostných opatrení. Znamená to, že každý účastník projektu musí byť vybavený ochrannými pomôckami (obleky, respirátory, rukavice atď )

Okrem odstraňovania azbestu používame profesionálne vysávače s HEPA filtrami na odstránenie všetkých stôp azbestu z povrchov a vzduchu.

4. Náklady na likvidáciu azbestu

Všetok materiál s obsahom azbestu bezpečne balíme a izolujeme tak, aby nedošlo ku kontaminácii prostredia. Náklady na likvidáciu závisia aj od poplatkov jednotlivých skládok nebezpečného odpadu, ako aj od ich vzdialenosti od miesta projektu.

5. Testovanie akreditovanou spoločnosťou

Po odstránení azbestu je na miesto projektu povolaná akreditovaná spoločnosť, ktorá zmeria koncentráciu azbestových vlákien a vystaví potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa likvidácie azbestu, určite nás kontaktujte. Radi Vám pomôžeme.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.