2021

Pre zvýšenú požiadavku od zákazníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s azbestom sme zriadili sekciu pridávania blogov s najčastejšími otázkami. Cieľom týchto blogov je poradiť a pomôcť ľuďom ako zodpovedne postupovať s problematikou azbestového nebezpečenstva .

[Likvidácia azbestu v komerčných nehnuteľnostiach]

Azbest veľmi často nachádzame v komerčných budovách. Tie, ktoré boli postavené počas rozmachu v 80-tych a začiatkom 90 rokov častokrát obsahujú stavebné materiály s obsahom azbestu.

[Typy azbestu a bežné miesta kde sa azbest v dome nachádza]

Je dôležité si uvedomiť, že škodlivé sú všetky druhy azbestu. Azbest je tvorený dlhými vláknitými štruktúrami, ktoré sa štiepajú po dĺžke.  Po narušení štruktúry azbestu sa do ovzdušia uvoľňujú ihličky, ktoré sa po vdýchnutí dostávajú do pľúc. Dráždia ich, a po čase môžu spôsobiť vznik rakovinového nádoru. Azbest je silne karcinogénna látka, preto je jeho používanie v súčasnosti zakázané.

[Ako vyzerá azbestová izolácia?]

Aj keď o azbeste toho nemusíte vedieť veľa, určite je dobré vedieť aspoň základnú informáciu – azbest je nebezpečná karcinogénna látka, ktorej by ste sa určite mali vyhýbať.

[Je potrebné merať prítomnosť azbestových vlákien vo vzduchu?]

Ak sa domnievate, že sa vo Vašom dome poškodili materiály, ktoré by mohli obsahovať azbest, je potrebné čím skôr prijať preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli riziku expozície azbestom.

[Nezvyčajné miesta, kde môžete nájsť azbest]

Určite aj Vy občas zachytíte informáciu, že Slovenská Obchodná Inšpekcia sťahuje z obehu tovar, ktorý nevyhovuje bezpečnostným alebo hygienickým predpisom.

Vzhľadom na to, že na Slovensko sa tovar dováža prakticky z celého sveta, je potrebné byť obozretný.

[Kedy a prečo sa azbest používal?]

V súčasnosti je už dobre známe, že azbest je nebezpečná karcinogénna látka. Je zodpovedný za vysoký počet vážnych zdravotných komplikácií. U ľudí, ktorí boli dlhšiu dobu vystavení vplyvu azbestových vlákien v ovzduší sa veľmi často časom prejavia závažné komplikácie.

[Aký druh podlahy pravdepodobne obsahuje azbest?]

Vinylové podlahy sú obľúbenou voľbou v komerčných budovách, ale aj v rodinných domoch. Podlahové vinylové dlaždice, alebo rovno celý koberec majitelia budov milujú práve kvôli nízkej cene, dobrej dostupnosti, dlhej životnosti a širokej ponuke vzorov.

[Likvidácia azbestu]

Vedeli ste, že odpad obsahujúci viac ako 0,1% azbestu je už klasifikovaný ako nebezpečný odpad?

Práve preto je k nemu potrebné tak pristupovať. Na likvidáciu tohto typu materiálov sú určené špecializované skládky, keďže sa azbest nemôže miešať s iným odpadom.

[Spoľahlivé a účinné odstránenie azbestu]

Likvidácia azbestu je veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces, ktorý je však našou špecialitou. Ako firma zameraná na likvidáciu azbestu vám vieme zabezpečiť kompletný servis a služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva. Celý proces nie je tak jednoduchý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V tomto blogu vám priblížime všetky kroky potrebné k 100% dekontaminácií.

[Likvidácia azbestu podľa aktuálnych nariadení]

V tomto blogu vám priblížime niektoré nariadenia a odporúčanie na správne zaobchádzanie s azbestom.

predchádzajúce | nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.