Likvidácia azbestu v komerčných nehnuteľnostiach

Azbest veľmi často nachádzame v komerčných budovách. Tie, ktoré boli postavené počas rozmachu v 80-tych a začiatkom 90 rokov častokrát obsahujú stavebné materiály s obsahom azbestu. Azbest sa pridával do stavebných materiálov hlavne kvôli výbornej protipožiarnej izolácii. V momente keď sa zistilo, čo azbest spôsobuje, bolo jeho používanie zakázané.

Aj napriek tomu, že mnoho z budov postavených v 80-tych rokoch prešlo rekonštrukciou, ešte stále sa mnohé z nich používajú bez ohľadu na to, že sa v nich nachádzajú materiály obsahujúce azbest.

Správcovia budov ktorí o prítomnosti materiálov obsahujúcich azbest vedia, by mali čím skôr prijať opatrenia na ochranu zdravia užívateľov týchto budov.

Zistenie prítomnosti azbestu

Je mimoriadne dôležité zistiť, či sa v budove nachádza azbest. Test môže prebiehať niekoľko dní, v závislosti od veľkosti nehnuteľnosti. Počas kontrolu sú odobrané vzorky zo všetkých častí budovy. Tie sa následne odošlú do špecializovaného laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť azbestu.

Nespoliehajte sa na to, že azbest nájdete sami. Vždy býva zapracovaný do stavebných materiálov tak, že voľným okom nemáte šancu zistiť, či sa jedná o azbest, alebo o inú stavebnú látku.

Likvidácia azbestu

Ak sa v nehnuteľnosti nachádza materiál s obsahom azbestu, bude potrebné ho odstrániť. Komerčné nehnuteľnosti musia byť zvyčajne v prevádzke neustále, preto je proces likvidácie azbestu zložitejší. Priestory v ktorých likvidácia prebieha sú úplne utesnené, aby nedošlo ku kontaminácii okolia. Azbest je následne šetrne odstránený a zabalený tak, aby mohol byť odvezený na skládku nebezpečného odpadu.

Celý proces musí prebiehať mimoriadne opatrne, pretože azbestové vlákna ktoré sa môžu uvoľniť nie sú viditeľné. Po dokončení likvidácie azbestu sú priestory dôkladne vyčistené a povysávané. Nasleduje výstupné meranie koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou spoločnosťou a vystavenie potvrdenia o nezávadnosti prostredia po vykonaní sanačných prác.

Ak máte podozrenie na to, že sa vo Vašej budove môže nachádzať azbest, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme s testovaním a vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na likvidáciu azbestu.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.