Typy azbestu a bežné miesta kde sa azbest v dome nachádza

Je dôležité si uvedomiť, že škodlivé sú všetky druhy azbestu. Azbest je tvorený dlhými vláknitými štruktúrami, ktoré sa štiepajú po dĺžke.  Po narušení štruktúry azbestu sa do ovzdušia uvoľňujú ihličky, ktoré sa po vdýchnutí dostávajú do pľúc. Dráždia ich, a po čase môžu spôsobiť vznik rakovinového nádoru. Azbest je silne karcinogénna látka, preto je jeho používanie v súčasnosti zakázané.

Celkovo existujú 2 základné skupiny azbestu – amfibolové a chryzotilov. Tie sa delia na ďalšie podskupiny azbestu. V stavebníctve sa bežne používali 3 druhy.

 

Chryzotil

Chryzotil bol najbežnejšie používaným typom azbestu. Pridával sa do väčšiny druhov konštrukčných, textilných a trecích materiálov. Je známe, že až 95% materiálov obsahujúcich azbest je práve chryzotil. Vlákna chryzotilu sú bielej farby, sú zvlnené a veľmi pružné.

Amozit

Amozit je druhý najbežnejší typ azbestu používaný v stavebných materiáloch. Vlákna pripomínajú ihly a sú veľmi ostré. Po vstupe do tela sa tieto vlákna rýchlo zachytia v pľúcach alebo žalúdku.

Tremolit

Tremolit bol 3. najčastejšie používaný typ azbestu. Jeho vlákna sú zelenej, prípadne bielej farby. Tremolitové vlákna sú ostré ako amozit a po zachytení v pľúcach alebo žalúdku spôsobujú závažné ochorenia.

Všetky 3 typy azbestu ktoré spomíname v našom článku spôsobujú závažné zdravotné problémy a ich používanie je u nás zakázané. Vzhľadom na to, že sa v minulosti často pridávali do stavebných materiálov, ešte stále sa na Slovensku nájde množstvo budov, ktoré azbest obsahujú.

Kde môžeme nájsť azbest?

Azbest v minulosti tvoril neoddeliteľnú súčasť strešných krytín a izolácií. Práve izolácia obsahuje jeden z najnebezpečnejších druhov azbestu. Izolácia sa časom môže začať rozpadávať kvôli opotrebeniu, prípadne jej narušeniu počas rekonštrukcie domu. Vlákna azbestu sa rozptýlia vo vzduchu a obyvatelia domu ich nevedomky vdychujú.

Azbest je taktiež bežnou súčasťou  strešných krytín. Napriek tomu, že sa nachádza z vonkajšej strany Vášho domu, uvoľnené azbestové vlákna môžu preniknúť aj do interiéru a ohroziť zdravie obyvateľov.

Ak máte podozrenie, že sa vo Vašom dome môže nachádzať azbest, odporúčame nechať si objekt otestovať. Testy prebiehajú rýchlo a dajú Vám definitívnu odpoveď, či je nutné riešiť likvidáciu azbestu.

V prípade pozitívneho výsledku Vám firma ktorá testy realizovala vypracuje nezáväznú cenovú ponuku, koľko bude likvidácia azbestu stáť. V každom prípade Vám doporučujeme, aby ste likvidáciu azbestu ponechali na profesionálov, ktorí zabezpečia jeho správne a bezpečné odstránenie.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.