Likvidácia azbestu podľa aktuálnych nariadení

V tomto blogu vám priblížime niektoré nariadenia a odporúčanie na správne zaobchádzanie s azbestom.

 

Správne naplánovanie projektu

Odborní pracovníci s licenciou najlepšie vedia, ako posúdiť veľkosť a závažnosť projektu a následný postup odstránenia. Naplánujú postup, vyžiadajú povolenia od príslušných orgánov a zlikvidujú azbest podľa prísnych bezpečnostných predpisov.

 

Príprava pracovného priestoru

Pracovný priestor musí byť uzavretý plastovou fóliou a byť pod tlakom, aby sa zabránilo kontaminácii mimo pracovného priestoru. Povrchy ktoré nepotrebujú brúsenie, musia byť taktiež potiahnuté plastovou fóliou. Dôležité je aj umiestnenie výstražných značiek, ktoré budú ostatných upozorňovať na to, že prebieha likvidácia azbestu.

 

Ochrana zdravia pri práci

Pracovníci musia používať respirátor N-100 alebo P-100 a ochranný odev, aby sa zabránilo blízkemu kontaktu s azbestom. Vdýchnutie azbestu sa môže prejaviť okamžite, ale aj po niekoľkých rokoch závažnou diagnózou.

 

Bezpečnostné protokoly v pracovnej oblasti

Pracovné prostredie by malo byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo cirkulácii azbestových vlákien. Pracovníci by mali používať vysávač na odstránenie azbestového prachu z nepohyblivých predmetov a zo vzduchu. Po ukončení prác sa na čistenie priestoru a vzduchu používa vákuum a podtlak.

 

Odvoz a likvidácia azbestu

Všetok azbestový odpad vytvorený počas projektu musí byť navlhčený, zabalený do plastových vriec a následne uzavretý do plastovej, nepriepustnej nádoby s vekom. Zneškodniť ho možno len na špeciálnych skládkach, ktoré sú určené na zber azbestového odpadu určené.

 

Dekontaminačné postupy

Po úspešnom odvezení všetkého kontaminovaného materiálu sa musia vykonať kroky na kompletnú dekontamináciu priestorov. To zahŕňa aj ochranný odev a vybavenie. Prioritou je zaistiť bezpečnosť pracovníkov.

 

Likvidácia azbestu zahŕňa veľa postupov. Všetky nájdete pod našou strechou. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a my Vám túto problematiku priblížime a vysvetlíme.  


 

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.