Kedy a prečo sa azbest používal?

V súčasnosti je už dobre známe, že azbest je nebezpečná karcinogénna látka. Je zodpovedný za vysoký počet vážnych zdravotných komplikácií. U ľudí, ktorí boli dlhšiu dobu vystavení vplyvu azbestových vlákien v ovzduší sa veľmi často časom prejavia závažné komplikácie.

Azbestové vlákna sú zodpovedné za stav nazývaný azbestóza, ktorý vedie k zjazveniu pľúc. Tento stav je vyčerpávajúci, veľmi nepríjemný a môže viesť až k životu ohrozujúcim diagnózam ako je rakovina pľúc a mezotelióm.

Najhoršie na tom je, že príznaky azbestózy a súvisiacich chorôb sa neprejavia hneď, ale až po niekoľkých rokoch po vystavení sa účinkom azbestu. To znamená, že kým si niekto uvedomí vznikajúci problém, je neskoro čokoľvek s tým robiť.

Prečo sa azbest používal?

Na obranu našich predchodcov je potrebné uviesť, že netušili o jeho vplyve na ľudské zdravie. Azbest si získal popularitu počas priemyselnej revolúcie v priebehu 20.storočia. Najviac využívaný bol v období 50. až 70. rokov, kedy sa hojne používal počas výstavby budov. Jedným z najznámejších materiálov bol stropný náter s obsahom azbestu, ktorý sa hojne používal v 70-tych rokoch. Taktiež bol pridávaný do izolácií, bytových jadier, alebo do obkladov budov.

Azbest má množstvo vlastností, ktoré sa dajú použiť v stavebníctve. Využíval sa ako izolačný materiál na udržanie vhodnej teploty v budove, funguje ako výborný izolant zvuku, je odolný voči vode, chemikáliám, je ohňovzdorný, je pevný a hlavne lacný.

Tieto vlastnosti z neho urobili top stavebný materiál. Bežne sa mlel a pridával do iných materiálov – napríklad do cementu.

Nanešťastie sa až v 80-tych rokoch zistilo, aké sú vedľajšie účinky vystavenia sa azbestu. Vlády na celom svete zakázali jeho používanie a nariadili jeho postupné odstraňovanie.

Rovnaká situácia je aj u nás. Ak má majiteľ budovy podozrenie, že sa v jeho nehnuteľnosti nachádza azbest, mal by kontaktovať firmu špecializovanú na likvidáciu azbestu.

Firma vykoná rozbor materiálov nachádzajúcich sa v budove a v prípade pozitívneho nálezu je majiteľovi odporúčaná likvidácia azbestu.

Ak máte aj Vy podozrenie, že sa v niektorom z materiálov vo Vašom dome alebo komerčnej budove nachádza azbest, určite nás kontaktujte. Nehnuteľnosť skontrolujeme, a pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.