Kedy a prečo sa azbest používal?

V súčasnosti je už dobre známe, že azbest je nebezpečná karcinogénna látka. Je zodpovedný za vysoký počet vážnych zdravotných komplikácií. U ľudí, ktorí boli dlhšiu dobu vystavení vplyvu azbestových vlákien v ovzduší sa veľmi často časom prejavia závažné komplikácie.

Azbestové vlákna sú zodpovedné za stav nazývaný azbestóza, ktorý vedie k zjazveniu pľúc. Tento stav je vyčerpávajúci, veľmi nepríjemný a môže viesť až k životu ohrozujúcim diagnózam ako je rakovina pľúc a mezotelióm.

Najhoršie na tom je, že príznaky azbestózy a súvisiacich chorôb sa neprejavia hneď, ale až po niekoľkých rokoch po vystavení sa účinkom azbestu. To znamená, že kým si niekto uvedomí vznikajúci problém, je neskoro čokoľvek s tým robiť.

Prečo sa azbest používal?

Na obranu našich predchodcov je potrebné uviesť, že netušili o jeho vplyve na ľudské zdravie. Azbest si získal popularitu počas priemyselnej revolúcie v priebehu 20.storočia. Najviac využívaný bol v období 50. až 70. rokov, kedy sa hojne používal počas výstavby budov. Jedným z najznámejších materiálov bol stropný náter s obsahom azbestu, ktorý sa hojne používal v 70-tych rokoch. Taktiež bol pridávaný do izolácií, bytových jadier, alebo do obkladov budov.

Azbest má množstvo vlastností, ktoré sa dajú použiť v stavebníctve. Využíval sa ako izolačný materiál na udržanie vhodnej teploty v budove, funguje ako výborný izolant zvuku, je odolný voči vode, chemikáliám, je ohňovzdorný, je pevný a hlavne lacný.

Tieto vlastnosti z neho urobili top stavebný materiál. Bežne sa mlel a pridával do iných materiálov – napríklad do cementu.

Nanešťastie sa až v 80-tych rokoch zistilo, aké sú vedľajšie účinky vystavenia sa azbestu. Vlády na celom svete zakázali jeho používanie a nariadili jeho postupné odstraňovanie.

Rovnaká situácia je aj u nás. Ak má majiteľ budovy podozrenie, že sa v jeho nehnuteľnosti nachádza azbest, mal by kontaktovať firmu špecializovanú na likvidáciu azbestu.

Firma vykoná rozbor materiálov nachádzajúcich sa v budove a v prípade pozitívneho nálezu je majiteľovi odporúčaná likvidácia azbestu.

Ak máte aj Vy podozrenie, že sa v niektorom z materiálov vo Vašom dome alebo komerčnej budove nachádza azbest, určite nás kontaktujte. Nehnuteľnosť skontrolujeme, a pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.