Spoľahlivé a účinné odstránenie azbestu

 

Likvidácia azbestu je veľmi zdĺhavý a komplikovaný proces, ktorý je však našou špecialitou. Ako firma zameraná na likvidáciu azbestu vám vieme zabezpečiť kompletný servis a služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva. Celý proces nie je tak jednoduchý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V tomto blogu vám priblížime všetky kroky potrebné k 100% dekontaminácií.

Prioritnou úlohu je detekovať, kde a v ktorých častiach sa azbest nachádza. Následne pre vás vypracujeme a schválime pracovný postup zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ. Azbest sa následne manuálne odstráni, zabezpečí a prepraví. Po zistení v ktorých častiach sa azbest nachádza vieme navrhnúť čo najhladší spôsob odstránenia. Našou prioritou je zvoliť čo najbezpečnejšie odstránenie škodlivého materiálu pre Vás a vaše okolie.

Tam však naša práca nekončí!

Posledným a rovnako dôležitým krokom je vyčistenie a povysávanie priestorov po odstránení azbestového nebezpečenstva. Dekontamináciu vzduchu zabezpečujeme vysokovýkonnými čističmi vzduchu s dodržaním 5-násobného podtlaku. Celý proces sanačných prác ukončíme výstupnými meraniami koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou spoločnosťou. Po dokončení sanitačného procesu bude azbest vo vašom domove len spomienkou.

Už pri podozrení obsahu azbestu vo vašom okolí sa neodporúčať manipulovať s kontaminovaným objektom bez dozoru profesionálne vyškolených pracovníkov.

Likvidácia azbestu musí VŽDY prebehnúť pod dohľadom profesionálov. Buďte ohľaduplní k sebe, svojim blízkym a ľuďom okolo vás. Vyhnite sa ďalšiemu šíreniu a kontaminácii. Azbest sa môže nachádzať aj vo vašej domácnosti na miestach, kde by ste ho čakali najmenej, ako napríklad v:

  • Domácich spotrebičoch
  • Rozvodných a poistkových skriniach
  • Toaletách
  • Izoláciách

Preto buďte všímaví a obozretní. V prípade, že máte podozrenie, že sa vo Vašom domove môže nachádzať azbest, neváhajte nás kontaktovať. Od tej chvíle bude Váš azbest náš problém.


 

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.