Likvidácia azbestu

Vedeli ste, že odpad obsahujúci viac ako 0,1% azbestu je už klasifikovaný ako nebezpečný odpad?

Práve preto je k nemu potrebné tak pristupovať. Na likvidáciu tohto typu materiálov sú určené špecializované skládky, keďže sa azbest nemôže miešať s iným odpadom.

Akýkoľvek odpad, ktorý obsahuje azbest alebo je kontaminovaný azbestom, musí byť vložený do dvoch vriec a vložený do zakrytej, uzamknutej nádoby. Okrem samotného materiálu sem patria aj montérky, návleky, odpad zo vzorkovania a vybavenie na ochranu dýchania, ktoré prišli do styku s azbestom.

Prečo sú všetky tieto opatrenia také potrebné?

Pri vdýchnutí azbestového prachu môžu vlákna uviaznuť v pľúcach. Vdýchnutie vlákien môže spôsobiť:

 • Zápal pľúc
 • Zjazvenie pľúc
 • Rakovina pľúc

Vážne ochorenie ako je rakovina sa môže vyvinúť mnoho rokov po kontakte s azbestom. Práve preto je správne a dôkladné odstránenie azbestu dôležité. Nesprávne zaobchádzanie

s materiálmi obsahujúcimi azbest vystavuje nebezpečenstvu nielen pracovníkov, ale aj širokú verejnosť.

Dôležité je vedieť, že azbest sa nemusí nachádzať len v starých a priemyselných budovách. Najčastejšie sa vo vašich domovoch nachádza v strechách. Často sa ale môže nachádzať

v bytových stúpačkách, starších podlahách s linoleom alebo v elektroinštaláciách.

Medzi najčastejšie príznaky blízkeho kontaktu s azbestom patria:

 • Lapanie po dychu
 • Suchý kašeľ
 • Sipot
 • Opuch
 • Únava
 • Strata váhy
 • Problémy s dýchaním
 • Bolesť pľúc

Všetky tieto príznaky si človek bežne spája s klasickými ochoreniami ako chrípka alebo alergia. Práve to robí z azbestu o to nebezpečnejšieho tichého nepriateľa. Chráňte preto seba a vaše zdravie a pri prvom podozrení, že sa azbest nachádza vo vašom domove alebo pracovisku nás kontaktujte. Likvidácia azbestu našou firmou prebieha spoľahlivo, rýchlo a efektívne. Na odstránenie azbestu sa špecializujeme už 17 rokov. Zavolajte nám a my sa s  radosťou postaráme o Váš zdravý a bezpečný domov.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.