Likvidácia azbestu

Vedeli ste, že odpad obsahujúci viac ako 0,1% azbestu je už klasifikovaný ako nebezpečný odpad?

Práve preto je k nemu potrebné tak pristupovať. Na likvidáciu tohto typu materiálov sú určené špecializované skládky, keďže sa azbest nemôže miešať s iným odpadom.

Akýkoľvek odpad, ktorý obsahuje azbest alebo je kontaminovaný azbestom, musí byť vložený do dvoch vriec a vložený do zakrytej, uzamknutej nádoby. Okrem samotného materiálu sem patria aj montérky, návleky, odpad zo vzorkovania a vybavenie na ochranu dýchania, ktoré prišli do styku s azbestom.

Prečo sú všetky tieto opatrenia také potrebné?

Pri vdýchnutí azbestového prachu môžu vlákna uviaznuť v pľúcach. Vdýchnutie vlákien môže spôsobiť:

 • Zápal pľúc
 • Zjazvenie pľúc
 • Rakovina pľúc

Vážne ochorenie ako je rakovina sa môže vyvinúť mnoho rokov po kontakte s azbestom. Práve preto je správne a dôkladné odstránenie azbestu dôležité. Nesprávne zaobchádzanie

s materiálmi obsahujúcimi azbest vystavuje nebezpečenstvu nielen pracovníkov, ale aj širokú verejnosť.

Dôležité je vedieť, že azbest sa nemusí nachádzať len v starých a priemyselných budovách. Najčastejšie sa vo vašich domovoch nachádza v strechách. Často sa ale môže nachádzať

v bytových stúpačkách, starších podlahách s linoleom alebo v elektroinštaláciách.

Medzi najčastejšie príznaky blízkeho kontaktu s azbestom patria:

 • Lapanie po dychu
 • Suchý kašeľ
 • Sipot
 • Opuch
 • Únava
 • Strata váhy
 • Problémy s dýchaním
 • Bolesť pľúc

Všetky tieto príznaky si človek bežne spája s klasickými ochoreniami ako chrípka alebo alergia. Práve to robí z azbestu o to nebezpečnejšieho tichého nepriateľa. Chráňte preto seba a vaše zdravie a pri prvom podozrení, že sa azbest nachádza vo vašom domove alebo pracovisku nás kontaktujte. Likvidácia azbestu našou firmou prebieha spoľahlivo, rýchlo a efektívne. Na odstránenie azbestu sa špecializujeme už 17 rokov. Zavolajte nám a my sa s  radosťou postaráme o Váš zdravý a bezpečný domov.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.