Bezpečnosť pri práci s azbestom je našou prioritou!

Pokiaľ ide o manipuláciu s nebezpečným odpadom(NO), dodržiavanie bezpečnosti je veľmi dôležité. Naša spoločnosť kladie na bezpečnosť pri práci s NO vysoké nároky. Jedným z najnebezpečnejších druhov odpadu, s ktorým sa dennodenne stretávame, je azbest, škodlivý materiál, ktorý sa, žiaľ, vyskytuje v našom okolí častejšie, ako si mnohí uvedomujú.

 

Azbest bol široko používaný v stavebníctve a výrobe väčšiu časť 20. storočia najmä kvôli jeho pôsobivým ohňovzdorným vlastnostiam a trvanlivosti. Pri narušení však azbest uvoľňuje drobné respirabilné vlákna, ktoré môžu pri vdýchnutí časom spôsobiť značné zdravotné problémy. To zahŕňa vážne ochorenia, ako je azbestóza, rakovina pľúc a mezotelióm, tie majú dlhodobý vplyv na vaše zdravie a kvalitu života.

 

Prečo je likvidácia azbestu naliehavou záležitosťou?!

Odpoveď spočíva v jeho zákernej povahe. Pri poškodení alebo narušení materiálov obsahujúcich azbest, mikroskopické vlákna zotrvávajú vo vzduchu po dlhú dobu, no voľným okom sú neviditeľné. Vlákna sú ľahko respirabilné a časom sa môžu hromadiť v pľúcach, čo vedie k škodlivým účinkom na zdravie.

 

Certifikované a komplexné služby

Rozumieme rizikám spojeným s azbestom, a preto ponúkame komplexné služby likvidácie azbestu. Náš tím certifikovaných odborníkov starostlivo preskúma objekt, identifikuje všetky materiály obsahujúce azbest a vypracuje bezpečný a účinný plán na ich odstránenie. Prísne dodržiavame vládne nariadenia a usmernenia, aby sme zabezpečili, že každý kúsok azbestu bude bezpečne odstránený a zlikvidovaný, čím sa zníži riziko pre vaše zdravie.

 

Prečo si vybrať Ronar s.r.o.?

Pri práci s nebezpečnými materiálmi, ako je azbest, je nevyhnutné spoľahnúť sa na certifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Zaviazali sme sa poskytovať našim klientom bezpečné a efektívne služby likvidácie azbestu. U nás môžete očakávať:

 

-          Komplexné poradenstvo

-          Bezpečné a dôkladné odstránenie azbestu

-          Dodržiavanie všetkých bezpečnostných a likvidačných predpisov

 

Nedovoľte, aby azbest predstavoval riziko pre vaše zdravie alebo zdravie ľudí vo vašom okolí. Vaša bezpečnosť a pohoda sú našou najvyššou prioritou.

 

Kontaktujte nás, postaráme sa o likvidáciu nebezpečného odpadu profesionálne a rýchlo.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.