Stabilizácia azbestu v praxi!

Október sa u nás niesol v znamení likvidácie azbestu strešnej krytiny na kostole v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach. Azbest na streche kostola predstavovala vlnitá krytina kotvená pomocou skrutiek do drevenej konštrukcie. Celkovo sme demontovali 400 m2 strechy v celkovej váhe cca 5 ton. 

Vždy je nevyhnutné demontovať AZC dosky v celku, následne sa AZC dosky dostabilizujú certifikovaným nemeckým prípravkom Cemblok base, čím prebehne kompletná stabilizácia azbestu. Po stabilizácii azbestu už nehrozí vdýchnutie akýchkoľvek respirabilných vlákien do pľúc a prostredie je tak zabezpečené.

Stabilizáciu azbestu sme v októbri vykonávali okrem iného aj v káblovom kanáli spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o. v závode Lom Včeláre. Azbest sa nachádzal v káblových roštoch pod VN kabelážou. Keďže stav niektorých azbestových dosiek bol v niektorých prípadoch v havarijnom stave, pred opravou roštov bolo nevyhnutné vyčistiť káblový kanál od AZC polámaných dosiek a bahna. Následne bolo možné priestory káblového kanála dekontaminovať. Dekontaminácia a stabilizácia azbestu prebehla úspešne pomocou certifikovaného prípravku Cemblok base.

Stabilizácia je základným vybavením každej spoľahlivej firmy na likvidáciu azbestu. Kvalitne odvedená práca závisí nielen od spoľahlivosti zamestnancov, ale aj od kvality vybavenia a príslušenstva firiem.

Preto ak viete, že vo vašom okolí sa nachádza azbest. Nečakajte a kontaktujte certifikovanú a spoľahlivú firmu, ktorá je zodpovedná a má oprávnenie na likvidáciu azbestu. Nenechávajte nič na náhodu a ozvite sa nám. V našej spoločnosti Ronar s.r.o., Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na odstránenie azbestu a všetky potrebné materiály pre príslušné orgány vybavíme za Vás.

Ponúkame Vám komplexné poradenstvo a služby s viac ako 15 ročnou praxou, ktoré Vám uľahčia život. Informujte sa e-mailom na ronar@ronar.sk.

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.