Demontáž AZC prestupov v rozvodných skriniach - USS Košice

V dnešnom článku sa zameriame na jednu z našich posledných prác pre U.S.Steel Košice, kde sme sa zaoberali demontážou azbestových prestupov v rozvodných skriniach. Azbestový materiál sa nachádzal  v podlahovom prestupe elektrickej rozvodnej skrine, a tak bolo potrebné pripraviť presný postup prác.

Na začiatku je dôležité poznať skladbu AZC prestupu. Zvyčajne ide o perlit, izolácia je často minerálna vata, a zo spodnej časti sa nachádza AZC doska. Rozpoznanie materiálov je kľúčové pre riadne plánovanie a vykonávanie likvidácie azbestu.

V našej praxi máme osvojené viaceré bezpečnostné protokoly, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu všetkých zúčastnených a životného prostredia. Počas prác je priestor hermeticky uzatvorený, čo znamená, že žiadne škodlivé látky nemôžu uniknúť. Navyše, používame vysokovýkonnú odsávačku s hepafiltrom, ktorá zaisťuje odsávanie azbestových vlákien z pracovnej zóny.

Po ukončení demontážnych prác sa postupuje k dôkladnému čisteniu a dekontaminácii celého priestoru. To zahŕňa aj káblový kanál pod elektrickou rozvodnou skriňou, aby sme sa uistili, že všetky stopy azbestu boli odstránené. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste, a preto dôkladnosť v týchto etapách je nevyhnutná.

Nakoniec sa vykoná kontrolné meranie po sanácii. Tento proces je zameraný na prítomnosť respirabilných vlákien v ovzduší. Naše merania sú dôkladné a precízne, čo nám umožňuje poskytnúť úplnú záruku, že priestor je bezpečný pre ďalšie použitie.

Naše práce v USSteel Košice je len jedným z mnohých príkladov, ako sa staráme o likvidáciu azbestu. Sme hrdí na svoje výsledky a na to, že dokážeme zabezpečiť bezpečné a odborné riešenia pre našich klientov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa azbestu vo vašej blízkosti, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás!

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.