Rekonštrukcia opláštenia Homogenizačného sila v Turni nad Bodvou - likvidácia azbestu.

V tomto blogovom článku sme sa rozhodli priblížiť našu prácu a možnosti likvidácie azbestu v rôznych prostrediach, ktoré sú menej známe medzi ľuďmi a obsahujú azbest.

Likvidácia azbestu a jeho zneškodnenie je našou hlavnou činnosťou. Naše portfólio služieb zahŕňa likvidáciu eternitových azbestocementových striech z rodinných domov, ale najmä profesionálne odstránenie boletických panelov budov, stúpacích potrubí a pod. Okrem odbornej demontáže zabezpečujeme stabilizáciu, prepravu a odvoz azbestu na skládku NO. V interiéri dokážeme merať koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší po sanácii.

V jesenných mesiacoch sme začali s odstránením opláštenia homogenizačného sila v Turni nad Bodvou. Väčšina stavieb spojených s priemyslom, ktoré boli postavené pred niekoľkými desiatkami rokov sú poväčšine prípadov opláštené práve azbestovými panelmi.

Populárny materiál minulého storočia, no škodlivý pre zdravie človeka. To si vyžaduje vysoko odbornú manipuláciu a celkové odstránenie azbestu.

Problém môže nastať, ak sú priemyselné budovy vyššie a likvidácia si vyžaduje kvalifikovaný personál na výškové práce. U nás v Ronar sme pripravení na všetko a služby výškových prác poskytujeme naším zákazníkom na každodennej báze.

Nemusíte sa obávať. Disponujeme oprávnením na vykonávanie služieb výškových prác a naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti. Nepotrebujete hľadať externého dodávateľa služieb, získate ho v jednom balíku u nás.

Naša spoločnosť kladie najvyšší dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pravidelným školením BOZP a používaním ochranných pomocných podmienok (OOPP). Naše aktivity taktiež realizujeme s dôrazom na znižovanie zaťaženia životného prostredia, na ktorom nám záleží. 

Sídlime v Košiciach, dokážeme však našimi službami pokryť celé Slovensko. Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 910 90 70 40 alebo mailom ronar@ronar.sk! Sme tu pre Vás!

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.