Realizácia likvidácie azbestu - skladová hala Svinica

Prečo je odborná likvidácia azbestu nevyhnutná?

Odborná sanácia azbestu je nevyhnutná nielen pre jednotlivca, ale aj z hľadiska verejnej bezpečnosti. Vlákna azbestu sú v mikroskopickej veľkosti a ľudské oko ich nedokáže zachytiť. Neodbornou likvidáciou sa vlákna azbestu dokážu v oblasti demontáže vznášať aj niekoľko hodín. Obyvatelia a ľudia z okolia sú v takejto oblasti vystavení nebezpečenstvu a niekedy bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Napriek tomu sa dennodenne stretávame so situáciami, pri ktorých sa verejnosť snaží o odstránenie azbestu svojpomocne alebo pomocou nezodpovedných firiem.

Poďme sa pozrieť ako prebieha likvidácia azbestu u nás!

V septembri sme od zákazníka obdržali objednávku na vykonanie odbornej  demontáže AZC podhľadov a bočných stien skladovej haly na družstve v obci Svinica.

AZC podhľad predstavoval tzv. panelový sendvič, kde sa AZC doska nachádzala z oboch strán polystyrénu. V tomto prípade sme demontovali AZC panely v celku aby sa minimalizoval únik vlákien do ovzdušia pri lámaní alebo ďalšom zásahu do materiálu.

Práce sme realizovali z nožnicovej pracovnej plošiny. AZC bolo potrebné najprv stabilizovať certifikovaným prípravkom Cemblok. Je to špecializovaný prípravok od nemeckej spoločnosti, ktorý objednávame výhradne pre fixáciu. Nanesený stabilizačný prípravok v priebehu pár minút zatuhne, vytvorí sa súvislá gumenú vrstva, ktorá pevne zastabilizuje AZC vlákna a tým chráni pred únikom do ovzdušia. Následne sa panely zabalia do špecializovaných nepriepustných vriec (Big bags).

Dôkladne zabalený odpad bol odvezený prepravcom na skládku NO do Žakoviec. Chceli by sme podotknúť, že skládka NO môže prevziať odpad len od oprávnených firiem a vždy vyžaduje doklad o stabilizácii AZC materiálu spolu so sprievodným listom.

Odborná demontáž a likvidácia azbestu trvala 5 pracovných dní a predstavovala 400 m2 odpadu. Demontážou AZC panelov naša realizácia samozrejme nekončila. Po ukončení prác sa u nás pravidelne  vykonáva kontrolné meranie. Výsledky analýzy v tomto prípade nepotvrdili prítomnosť AZC respirabilných vláken. Po sanácii tak bolo možné BEZPEČNE vstúpiť do skladových priestorov v obci.

Naša spoločnosť realizuje likvidáciu azbestu už viac ako 15 rokov. Jednáme priamo a nič neskrývame.  Ak viete, že sa potrebujete zbaviť azbestu, vyberte si kvalifikovanú a zodpovednú firmu, ktorá sa odborne postará o demontáž azbestu, jeho stabilizáciu, prepravu a následné zneškodnenie.

Bezpečnosť a zdravie je na prvom mieste, v tom sa určite zhodneme.

Cenovú ponuku vám vypracujeme na mieru, kontaktujte nás!

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.