Neobvyklá požiadavka na likvidáciu azbestu!

Počas viac ako 15 rokov nášho pôsobenia na trhu sme sa stretli s rôznymi zákazkami. Niektoré boli štandardné, iné menej, kde bolo nevyhnutné využiť rôzne techniky,  materiál a zabezpečiť bezpečnosť pre budúce využívanie priestorov.

V minulom roku 2022 nás oslovila Detská fakultná nemocnica v Košiciach s neobvyklou žiadosťou o  zásah a vyhotovenie 12 otvorov do azbestocementových priečok na detskom oddelení.

Nakoľko išlo o zásah do AZC materiálu, bolo nevyhnutné každý priestor hermeticky uzavrieť a oddeliť od ostatných priestorov. Každé kontrolované pásmo malo vstup cez dekontaminačnú odsávaciu komoru  Quick Dush a pracovný priestor bol pod neustálym požadovaným podtlakom. 

Po ukončení prác sme vykonali kontrolné merania na prítomnosť AZC respirabilných vlákien. Až po obdržaní negatívnych výsledkov bolo možné kontrolované pásma demontovať a odovzdať čisté priestory objednávateľovi.

Aj takáto nová skúsenosť nás posúva ďalej a je dôkazom toho, že roky skúsenosti a rôznorodosť zákaziek je to, čo z nás robí spoľahlivú a zodpovednú firmu na zabezpečenie azbestu či iných nebezpečných materiálov profesionálne a bezpečne. Na nás sa môžete spoľahnúť!

Komplexné poradenstvo a služby Vám radi poskytneme u nás v Ronar s.r.o.. Vypracujeme Vám projekt sanácie a zabezpečíme schválenie technologického postupu príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Informujte sa e-mailom alebo telefonicky.

 

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.