[Cena za likvidáciu AZC strešnej krytiny?]
Späť na výber

Cena za likvidáciu AZC strešnej krytiny?

Na túto otázku sa nedá jednoducho odpovedať konštantnou jednotkovou cenou za m2. Vypracovanie cenovej ponuky odbornej demontáže a likvidácie azbestocementového materiálu závisí od viacerých faktorov. Spomenieme niekoľko pre lepšiu predstavu.

Najdôležitejším faktorom je určite celkové množstvo azbestocementového materiálu, ktoré potrebuje zákazník odborne zdemontovať.Vo všeobecnosti môžeme potvrdiť čím je vyššia výmera krytiny, tým je jednotková cena za odbornú demontáž nižšia.  Celková likvidácia azbestu záleží od vzdialenosti stavby od skládky NO. Naša spoločnosť musí  kalkulovať s nákladmi prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje odvoz na skládku NO. Dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje celkovú cenu je realizovanie prác na viacero etáp. Niekedy zákaznik požiada, že demontážne práce potrebuje rozdeliť na viac dní, aby napríklad zabezpečil zakrytie rodinného domu. Vtedy sú to pre našu firmu taktiež náklady naviac.

Cenová ponuka je  dôkladne prepočitaná na každú stavbu individuálne, v závislosti od vyššie spomínaných podmienok a požiadaviek.

Ak máte záujem o likvidáciu azbestu aj z Vašej stavby, kontaktujte nás. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Pridané: 20.4.2020

Fotogaléria

Cena za likvidáciu AZC mat.
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.