[Existujú dotácie na likvidáciu azbestu?]
Späť na výber

Existujú dotácie na likvidáciu azbestu?

Mnoho zákazníkov nás kontaktuje s touto otázkou, ktorá je určite namieste. Naša spoločnosť bohužiaľ neeviduje od štátu žiadnu pomoc  a poskytovanie príspevkov alebo dotácii ľudom, ktorí zdedili túto environmentálnu záťaž ešte z konca minulého storočia.

My ako spoločnosť taktiež zastávame názor, že ak štát poskytuje rôzne dotácie na fotovoltiku, zatepľovanie a iné druhy pomoci mal by určite riešiť  aj pomoc fyzickým osobám pri odstraňovaní azbestocementového nebezpečenstva. V dnešnej dobe eurofondových projektov by sa určite dala nájsť cesta ako pomôcť hlavne fyzickým osobám, pre ktoré je odborná likvidácia azbestových krytín zo striech rodinných domov finančne neúnosná.

Európsky parlament už v roku 2014 riešil opatrenia na odstránenie všetkého existujúceho azbestu v celej EÚ. Tieto opatrenia mali znížiť zdravotné riziká nakladania s azbestom, zabezpečiť jeho ekologickú likvidáciu a tým obmedziť vznik nelegálnych čiernych skládok už od roku  2014 - 2020. Aktuálne je rok 2020 a na Slovensku nemáme  vedomosť o žiadnom akčnom pláne likvidácie azbestu a pomoci ľudom.

V najbližšom blogu predstavíme návrh na „ Program pomoci fyzickým osobám pre ekologickú likvidáciu azbestu z rodinných domov“.

Pridané: 18.6.2020

Fotogaléria

Dotácie na likvidáciu AZC
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.