Likvidácia azbestu krok za krokom

Či už vlastníte rodinný dom, alebo bývate v bytovom dome, s azbestom sa môžete stretnúť kdekoľvek. Okrem striech sa azbest často nachádza v bytových stupačkách, starších podlahách s linoleom, alebo v elektroinštaláciách.

Ak ste sa rozhodli, že sa azbestovej záťaže zbavíte, pripravte sa na nasledovný postup:

  1. Kontaktujte firmu, ktorá je certifikovaná na odbornú likvidáciu azbestu.
  2. Firma Vám vypracuje nezáväznú cenovú kalkuláciu. Samotná cena sa odvíja od viacerých faktorov – veľkosti likvidovanej plochy, typu azbestu, lokality, typu stavby, a požadovaného termínu realizácie.
  3. Ak Vám ponuka vyhovuje, dohodnete si s firmou termín likvidácie azbestu.
  4. Medzitým firma vypracuje projekt likvidácie, a získa súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
  5. Ešte pred začatím likvidácie sa miesto náležite pripraví – vytvorí sa kontrolné pásmo, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných osôb.
  6. Samotná likvidácia azbestu zo strechy rodinného domu trvá 2-3 dni. Počas tohto obdobia sa na strechu nanáša špeciálny postrek na azbest, aby sa zabránilo jeho uvoľňovaniu. Jednotlivé demontované časti strechy sa vložia do nepriepustných vriec a odvezú na skládku nebezpečného odpadu.
  7. Priestor je po demontáži vyčistený vysávačmi, a vzduch prefiltrovaný vysokovýkonnými čističmi vzduchu s dodržaním 5-násobného podtlaku.
  8. Po ukončení čistenia prebehne meranie koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou spoločnosťou, ktorá vystaví potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia.

A Vy môžete pokračovať v rekonštrukcii, alebo sa vrátiť späť do svojho krásneho a zdravého domova :)

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.