[Ako postupovať ak mám na streche azbestovú krytinu?]
Späť na výber

Ako postupovať ak mám na streche azbestovú krytinu?

Oslovte firmu vo Vašom okolí, ktorá má oprávnenie na likvidáciu azbestovocementových materiálov. Zoznam firiem nájdete aj na stránke UVZSR.

Oprávnená firma Vám na základe potrebných informácií bezodplatne vypracuje nezáväznú cenovú ponuku odbornej likvidácie azbestocementovej strešnej krytiny.

V prípade akceptácie cenovej ponuky sa uzavrie s objednávateľom Zmluva o dielo. Následne spoločnosť s oprávnením na likvidáciu azbestocementového materiálu požiada príslušné úrady RÚVZ a OÚ OSŽP o povolenie na odstraňovanie azbestocementového materiálu na danej stavbe.

Oprávnená firma, ktorá pre Vás vykoná odbornú demontáž a likvidáciu azbestu, musí zabezpečiť všetky náležitosti s tým spojené. Týka sa to iba fyzických osôb.

Právnicke osoby musia nezávisle od našej spoločnosti taktiež požiadať príslušný úrad OÚ OSŽP o povolenie na zhromažďovanie NO - azbest. V tejto veci ako aj iných naša spoločnosť poskytuje plnú súčinnosť a poradenstvo.

Ak máte záujem o likvidáciu azbestu aj z Vašej stavby, kontaktujte nás. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Tagy: likvidácia azbestu, odstránenie azbestu, azbest, eternit, odstránenie eternitu, ronar
Pridané: 18.3.2020

Fotogaléria

strešná krytina s obsahom azbestu
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.