[Azbest a ohrozenie zdravia]
Späť na výber

Azbest a ohrozenie zdravia

Verejnosť nás kontaktuje s touto otázkou a odpoveď je vo väčšine prípadov „ NIE “. Respirabilné azbestové vlákna, ktoré môžu ohroziť zdravie sa uvoľňujú iba pri neodbornej manipulácii s azbestocementovým materiálom ako napríklad lámanie, rezanie a pod. Pri  svojpomocnej demontáži azbestocementovej strešnej krytiny môže dôjsť k poškodeniu svojho ale aj verejného zdravia. Preto odporúčame ľuďom obrátiť sa na firmy, ktoré sú odborne spôsobilé na túto problematiku.

Ak máte záujem o likvidáciu azbestu aj z Vašej stavby, kontaktujte nás. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Pridané: 30.3.2020

Fotogaléria

Demontáž AZC krytiny
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.