Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Je to azbest alebo nie?]

Je vcelku obtiažne zistiť, či sa vo Vašom príbytku nachádza azbest. Aj keď azbest predstavuje pre ľudské zdravie veľké nebezpečenstvo, často sa je obsiahnutý v základných stavebných materiáloch, a obyvatelia bytu alebo domu o ňom ani nevedia.

[Plánujete búrať starý dom? Najprv zistite, či sa v dome nenachádza azbest!]

Ak plánujete zbúranie budovy, alebo časti areálu, je potrebné najskôr zistiť, či v nich nie je prítomný azbest. Ak sa azbest nachádza v budove, ktorá bude zbúraná, môže spôsobiť obrovské problémy tým, že sa do atmosféry dostanú nebezpečné azbestové vlákna. Preto je dôležité ešte pred demoláciou urobiť prieskum, či sa v stavbe nenachádza azbest.

[Likvidácia azbestu počas pandémie nie je problém]

Pandémia bez pochýb zasiahla všetkých, jednotlivcov aj firmy. Mnoho služieb v súčasnosti nie je možné poskytovať, preto aj my dostávame otázky od našich klientov, či naša firma môže pracovať.

Chceme Vás ubezpečiť, že aj napriek všetkým prekážkam, naša spoločnosť svojim klientom aj naďalej pomáha.

[Ako rozoznať azbest?]

Azbest je označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov používaných pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle. 

[Aký zákon upravuje likvidáciu azbestu?]

Azbest je považovaný za nebezpečnú látku a nakladanie s ním upravuje viacero zákonov. Ak máte otázky ohľadne likvidácie azbestu na ktoré hľadáte odborné odpovede, prinášame Vám zoznam zákonov, ktoré upravujú nakladanie s azbestom.

[Oprava eternitovej strechy]

Na Slovensku v súčasnosti ešte stále nájdeme množstvo starších domov s eternitovou krytinou. Pokiaľ takýto dom vlastníte aj Vy a uvažujete nad opravou eternitovej strechy, prečítajte si náš článok.

[Kto môže pracovať s nebezpečným odpadom?]

Odpad je zadefinovaný ako hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi je povinný sa zbaviť.

[Ako postupovať, ak niekto v mojom okolí nelegálne zhadzuje eternitovú strechu]

Situácia, kedy sused, známy, alebo správca domu začal s odstraňovaním eternitovej strechy vo vlastnej réžii nie je až tak neobvyklá. Náklady súvisiace s odstránením, nízke povedomie o spôsoboch odstraňovania, alebo zľahčovanie rizík sú často faktormi, ktoré odradia majiteľa nehnuteľnosti od odbornej demontáže.

[Ako zistím, že sa v mojom dome vyskytuje azbest?]

Kúpili alebo zdedili ste starší domček a plánujete rekonštrukciu? Viete však ako zistíte, že sa v materiáloch nachádza azbest a je potrebná odborná likvidácia azbestu?

[Likvidácia azbestu krok za krokom]

Či už vlastníte rodinný dom, alebo bývate v bytovom dome, s azbestom sa môžete stretnúť kdekoľvek. Okrem striech sa azbest často nachádza v bytových stupačkách, starších podlahách s linoleom, alebo v elektroinštaláciách.

predchádzajúce | nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.